Kontakttolk

Grundutbildning

Härnösands folkhögskola ger en 1-årig sammanhållen grundutbildning till kontakttolk. Kursen ges på distans med obligatoriska sammankomster i Härnösand.

Studietakten är halvfart. Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan. Se informationsfilm om yrket här.

Inom grundutbildning 2022-23 erbjuder vi språkhandledning i: arabiska, amhariska, ryska, spanska,swahili, tigrinska och urdu. Har du något av dessa språk går det bra att komplettera tidigare studier hos oss. 

Välkommen med din ansökan!

Utbildningen syftar till att ge dig förutsättningar för att självständigt kunna arbeta som kontakttolk på ett effektivt och rättssäkert sätt och tolka mellan den som inte behärskar svenska språket och representanter för myndigheter, serviceorgan och organisationer.

Kontakttolkutbildningens målgrupp är blivande och verksamma tolkar som aktivt behärskar svenska och det andra tolkspråket.

Sammankomster och kursupplägg

Utbildningen omfattar 545 timmar och är indelad i delkurser med fem obligatoriska träffar på Härnösands folkhögskola.

Mellan träffarna sker undervisningen på distans via Internet med Google Suite for Education.

Klass 22/23

Sammankomster på skolan med obligatorisk närvaro:

  • Introduktionskurs: 25-28 augusti
  • Samhällstolkning: 20-23 oktober
  • Migrationstolkning/Juridik för tolkar: 1-4 december
  • Juridik för tolkar: 2-5 mars
  • Sjukvårdstolkning: 4-7 maj

Kursinnehåll

Huvudinnehållet efter introduktionskursen är realia/ämneskunskap, tolketik, tolkningsteknik och tolkningsövningar. All grundutbildning innehåller skriftliga realia- och terminologiprov samt muntliga tolkningsprov. Utbildningen innehåller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov.

Utbildningsbevis
Utbildningsbevis utfärdas efter godkända resultat på samtliga delkurser. Kursbevis ges efter godkänt resultat på en delkurs. Deltagare som har erhållit utbildningsbevis med godkänt resultat kan registrera sig hos Kammarkollegiet.

Information och ansökan

Längd
1 år
Studietakt
Halvfart
Studiestödsnivå (CSN)
Utbildningen är studiestödsberättigad hos CSN.
Ansök senast
2022-04-30

Undervisning på distans och på plats i Härnösand.

Grundutbildning 22/23
2022-08-22     2022-12-05
2023-01-09     2023-05-08

Du kan söka reseersättning genom skolan för belopp överstigande 300 kr, vid uppvisande av kvitto.

3-årig gymnasieutbildning inkl. svenska 2/svenska B eller motsvarande.
Mycket goda kunskaper i svenska och tolkspråket.

Grundavgift 500 kr (300 kr för distanskurs) erläggs i samband med bekräftelse på erbjuden studieplats. Det tillkommer kursspecifika kostnader för exempelvis böcker och studiebesök/resor. Grundavgiften återbetalas ej.

Mer information lämnas i välkomstbrevet.

Utöver detta betalar du för mat och logi under träffarna. Studerande får rabatterade priser på logi under sammankomster.

Utbildningen är studiestödsberättigad hos CSN. Om deltagaren inte är berättigad till studiestöd från
CSN kan kost och logi erbjudas kostnadsfritt under de dagar då de obligatoriska träffarna inträffar. Beslut om avslag från CSN måste uppvisas.

Olga Lysova
Kursansvarig
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se

 

Ansökan 22/23
Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.