Kontakttolk

Grundutbildning

Härnösands folkhögskola ger en 1-årig sammanhållen grundutbildning till kontakttolk. Kursen ges på distans med obligatoriska sammankomster i Härnösand.

Det behövs fler tolkar med ukrainska just nu och vi erbjuder självklart utbildningsplatser med tolkspråk UKRAINSKA på grundutbildningen!

Studietakten är halvfart. Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan. Se informationsfilm om yrket här.

För höstterminen 2022 kommer vi att testa i språken: Ukrainska, Arabiska, Amhariska, Ryska, Spanska, Swahili, Tigrinska, Tyska och Urdu.
Har du något av dessa språk går det bra att göra en sen ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Klass 22/22

Sammankomster på skolan med obligatorisk närvaro:

 • Introduktionskurs: 24-27 februari
 • Samhällstolkning: 22-24 april
 • Sjukvårdstolkning: 17-19 juni
 • Migrationstolkning/juridik för tolkar: 6-9 oktober
 • Juridik för tolkar och avslut: 8-11 december

Utbildningen syftar till att ge dig förutsättningar för att självständigt kunna arbeta som kontakttolk på ett effektivt och rättssäkert sätt och tolka mellan den som inte behärskar svenska språket och representanter för myndigheter, serviceorgan och organisationer.

Kontakttolkutbildningens målgrupp är blivande och verksamma tolkar som aktivt behärskar svenska och det andra tolkspråket.

Sammankomster och kursupplägg

Utbildningen omfattar 545 timmar och är indelad i delkurser med sex obligatoriska träffar på Härnösands folkhögskola.

Utbildningen kommer anpassa sig utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av rese- och mötes restriktioner kommer undervisningen ha färre sammankomster, färre dagar på folkhögskolan och samlingar i mindre grupper. Vi följer också riktlinjer och rekommendationer från Myh.

Mellan träffarna sker undervisningen på distans via Internet med Google Suite for Education.

Klass 22/22

Sammankomster på skolan med obligatorisk närvaro:

 • Introduktionskurs: 24-27 februari
 • Samhällstolkning: 22-24 april
 • Sjukvårdstolkning: 17-19 juni
 • Migrationstolkning/juridik för tolkar: 6-9 oktober
 • Juridik för tolkar och avslut: 8-11 december

Klass 22/23

Sammankomster på skolan med obligatorisk närvaro:

 • Introduktionskurs: 25-28 augusti
 • Samhällstolkning: 21-23 oktober
 • Migrationstolkning/Juridik för tolkar: 1-4 december
 • Juridik för tolkar: 2-5 mars
 • Sjukvårdstolkning: 4-7 maj

Klass 21/22

Sammankomster på skolan med obligatorisk närvaro:

 • Migrationstolkning/juridik för tolkar: 10-13 mars
 • Juridik för tolkar: 19-22 maj

Kursinnehåll

Huvudinnehållet efter introduktionskursen är realia/ämneskunskap, tolketik, tolkningsteknik och tolkningsövningar. All grundutbildning innehåller skriftliga realia- och terminologiprov samt muntliga tolkningsprov. Utbildningen innehåller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov.

Utbildningsbevis
Utbildningsbevis utfärdas efter godkända resultat på samtliga delkurser. Kursbevis ges efter godkänt resultat på en delkurs. Deltagare som har erhållit utbildningsbevis med godkänt resultat kan registrera sig hos Kammarkollegiet.

Information och ansökan

Längd
1 år
Studietakt
Halvfart
Studiestödsnivå (CSN)
Utbildningen är studiestödsberättigad hos CSN.
Ansök senast
2022-04-30

Undervisning på distans och på plats i Härnösand.

Grundutbildning 21/21
2021-01-11 – 2021-05-17
2021-08-23 – 2021-12-13
Grundutbildning 21/22
2021-08-16      2021-12-20
2022-01-10     2022-05-23

Grundutbildning  22/22
2022-02-21     2022-06-19
2022-08-26     2022-12-11

Grundutbildning 22/23
2022-08-8     2022-12-19
2023-01-16     2023-06-19

Du kan söka reseersättning genom skolan för belopp överstigande 300 kr, vid uppvisande av kvitto.

3-årig gymnasieutbildning inkl. svenska 2/svenska B eller motsvarande.
Mycket goda kunskaper i svenska och tolkspråket.

Utbildningen kommer anpassa sig utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av rese- och mötes restriktioner kommer undervisningen ha färre sammankomster, färre dagar på folkhögskolan och istället samlingar i mindre grupper. Vi följer också riktlinjer och rekommendationer från Myh.

Depositionsavgift 1000 kr som du får tillbaka när hela grundutbildningen är genomförd. För varje delkurs betalar du 600 kr för studiematerial. Utöver detta betalar du för mat och logi under träffarna. Studerande får rabatterade priser på logi under sammankomster.

Utbildningen är studiestödsberättigad hos CSN. Om deltagaren inte är berättigad till studiestöd från
CSN kan kost och logi erbjudas kostnadsfritt under de dagar då de obligatoriska träffarna inträffar. Beslut om avslag från CSN måste uppvisas.

Olga Lysova
Kursansvarig
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se

Ann-Catrine Vesterholm
Kursansvarig
ann-catrine.vesterholm@hfs.se

Hans Wikström
Rektor
0611-55 85 05, 070-236 07 30
hans.wikstrom@hfs.se

Ansökan 22/23
Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.