Kontakttolk – distans

Grundutbildning

Ansökningstiden har gått ut, men vi tar fortfarande emot sena ansökningar i språk: ryska, tigrinska, turkiska. Skicka in din ansökan idag för att hinna vara med i antagningstest under v. 23!

Härnösands folkhögskola ger en 1-årig sammanhållen grundutbildning till kontakttolk. Kursen ges på distans med obligatoriska sammankomster i Härnösand.

Studietakten är halvfart. Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan. Se informationsfilm om yrket här.

Språk i utbildningen

Vi välkomnar ansökningar i alla språk. Vi välkomnar särskilt ansökningar i turkiska, tigrinska, ryska, nederländska och finska.

Välkommen med din ansökan!

Utbildningen syftar till att ge dig förutsättningar för att självständigt kunna arbeta som kontakttolk på ett effektivt och rättssäkert sätt och tolka mellan den som inte behärskar svenska språket och representanter för myndigheter, serviceorgan och organisationer.

Kontakttolkutbildningens målgrupp är blivande och verksamma tolkar som aktivt behärskar svenska och det andra tolkspråket.

Sammankomster och kursupplägg

Utbildningen omfattar 545 lärarledda studietimmar á 45 minuter och är indelad i sex delkurser med fem obligatoriska träffar på Härnösands folkhögskola. Delkursen ”Tolketik och tolkteknik” löper genom hela utbildningen (utan träffar).

Du förväntas lägga i genomsnitt 20 timmar i veckan på dina studier.

Mellan träffarna sker undervisningen på distans via Internet med Google Workspace for Education.

Sammankomster på skolan med obligatorisk närvaro:

 • Introduktionskurs: 15–18 augusti 2024 (v 33)
 • Samhällstolkning: 10–13 oktober 2024 (v 41)
 • Sjukvårdstolkning: 23–26 januari 2025 (v 4)
 • Migrationstolkning: 27–28 februari + Kursstart Juridik för tolkar: 1–2 mars 2025 (v 9)
 • Avslutande sammankomst: 22-25 maj 2025 (v 21)

Sammankomster på skolan med obligatorisk närvaro:

 • Introduktionskurs: 7–10 september 2023 
 • Samhällstolkning: 2–5 november 2023 
 • Sjukvårdstolkning: 25–28 januari 2024
 • Migrationstolkning: 14–15 mars 2024 + Kursstart Juridik för tolkar 16–17 mars 2024
 • Avslutande sammankomst: 30 maj–2 juni 2024

Kursinnehåll

Huvudinnehållet efter introduktionskursen är realia/ämneskunskap, tolketik, tolkningsteknik, terminologi- och tolkningsövningar. Alla delkurser inom grundutbildningen innehåller skriftliga realia- och terminologiprov samt muntliga tolkningsprov.

Utbildningen innehåller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov.

Mer om kontakttolk på Härnösands folkhögskola
> Översikt
> Grundutbildning
> Fördjupningskurser
> Komplettering
> Validering

Information och ansökan

Längd
1 år
Studietakt
Halvfart
Studiestödsnivå (CSN)
Eftergymnasial nivå (B1)
Ansök senast
2024-05-15

Efter sista ansökningsdag har vi löpande antagning om det finns platser kvar. Ansökningar behandlas då i den ordning de kommer in.

Undervisning på distans och på plats i Härnösand.

Grundutbildning 24/25
HT 24: 12 augusti–16 december
VT 25: 20 januari–26 maj

Grundutbildning 23/24
HT 23: 4 september–18 december
VT 24: 8 januari–3 juni

 

Fem sammankomster på skolan med obligatorisk närvaro:

 • 15–18 augusti 2024 (v 33)
 • 10–13 oktober 2024 (v 41)
 • 23–26 januari 2025 (v 4)
 • 27 februari–2 mars 2025 (v 9)
 • 22-25 maj 2025 (v 21)

3-årig gymnasieutbildning inkl. svenska 2/svenska B eller motsvarande.
Mycket goda kunskaper i svenska och tolkspråket.

Förkunskapstest (online)
Du som har grundläggande behörighet och som sökt med ett språk som valts ut till utbildningen kommer att kallas till ett obligatoriskt förkunskapstest som anordnas online. Testets syfte är att fastställa att du har de språkliga förutsättningar som krävs för att klara av utbildningen. 

Testet består av två delar:

 • En muntlig del som innehåller samtal på svenska och tolkspråket, översättning av meningar från tolkspråket till svenska och en dialogövning.
 • En skriftlig del där det ingår ett test i svensk grammatik, svensk läsförståelse och en översättning av meningar från svenska till tolkspråket.

Grundavgift 300 kr erläggs terminsvis och återbetalas inte.

Det tillkommer kursspecifika kostnader för studiematerial (600 kr per delkurs).

Inför sammankomsten reserverar vi ett enkelrum för dig och skickar ut en bokningsbekräftelse. Du behöver därför bekräfta att du kommer senast tre veckor innan, annars släpps reserveringen. Det gör du genom att maila info@hfs.se. Ej avbokat rum kommer att debiteras.

Dubbelrum: 300 kr/natt per person i delat rum
Enkelrum: 400 kr/natt per person
Lakan och handduk tillkommer med 100 kr

Vill du ändra till ett dubbelrum hör du av dig till info@hfs.se

Du kan få reseersättning för belopp över 300 kr mot uppvisande av kvitto. Din egenavgift är 300 kr och du kan få högst 2000 kr vid varje sammankomst.

Utbildningen är studiestödsberättigad hos CSN på eftergymnasial nivå. Om du inte är berättigad till studiestöd från CSN kan kost och logi erbjudas kostnadsfritt under dagar för de obligatoriska träffarna. Beslut om avslag från CSN måste uppvisas.

Du bekräftar din plats genom att:

 • Betala grundavgift på 300 kr för distanskurs via Swish till 123 264 3575 alternativt via IBAN SE78 8000 0842 0297 4773 8814 (återbetalas ej). OBS ange namnet på din kurs!
 • Tacka ja till erbjuden studieplats i SchoolSoft.

Om du vill ha hjälp att ansöka kontakta:
Olga Lysova
Kursansvarig
0611-55 85 91

Olga Lysova
Kursansvarig
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se

Ann-Charlotte Vallanger
Utbildningsledare
ann-charlotte.vallanger@hfs.se

Ansökan HT 24
Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.