Studerande

Tid för dig, tid tillsammans

En tid på folkhögskola kan öppna många vägar. Du kanske vill läsa in behörighet för vidare studier eller du kanske vill utveckla ett intresse med sikte på jobb. Hos oss möts människor med olika bakgrund och med skilda skäl att studera.

Kvaliteten i en skolas undervisning kan bland annat mätas i tid, dvs den tid du får tillsammans med dina lärare och tillsammans med dina kurskamrater. Vi vill ge dig den tiden.

För demokrati, solidaritet och mångfald

Folkhögskolor har spelat en viktig roll för demokratin och många har en folkrörelse som huvudman. Bakom oss står Equmeniakyrkan och dess ungdomsförbund Equmenia. Vi tar ställning för demokrati, solidaritet och mångfald. Frågor om livets mening tycker vi också är viktiga och därför finns livsåskådningsperspektivet med i våra kurser.

Läs mer om utbildningsformen folkhögskola.

Att växa och göra skillnad

För oss är det inte viktigt varifrån du kommer, vad du har för tro eller politisk åskådning – utan vart vi är på väg tillsammans. Vi vill ge dig förutsättningar att växa och göra skillnad. För dig själv, för dina sammanhang, för världen.

Drogfri miljö

På Härnösands folkhögskola håller vi hårt på att skolmiljön ska vara fri från alkohol och narkotika och liknande preparat. Vi menar att ett drogförbud bidrar till att skapa arbetsro. En drogfri miljö är dessutom nödvändig för den som har något missbruk bakom sig. Varje år kommer studerande som behöver detta stöd.