Härnösands folkhögskola

Om oss

Härnösands folkhögskola är en kreativ bildningsmiljö med rika möjligheter till lärande och personlig utveckling. Vi har årligen 2 500 kursdeltagare, varav ca 300 på ett tiotal långa kurser, och 5 000 deltagare i kulturprogram.

De långa kurserna omfattar behörighetsgivande kurser, musik och dans m m. Många av våra utbildningar och arrangemang sker i samverkan med organisationer, företag, institutioner och myndigheter.

Härnösands folkhögskola är en icke-vinstdrivande ideell förening med Equmeniakyrkan och Equmenia som huvudman. Skolan vill genom en positiv människosyn erbjuda en mötesplats för åsikter, ambitioner och kulturer. Härnösands folkhögskola är en ideell förening öppen för organisationer som som stöder föreningens syfte och ändamål. Medlemmar är Equmeniakyrkan, Equmenia, Ängekyrkan, Härnösand, Brunnskyrkans församling, Härnösand, Sollefteå missionsförsamling och Sundsvalls missionsförsamling. Ansökan om medlemskap görs till styrelsen och beslut tas på föreningens årsstämma.

Huvudman för Härnösands folkhögskola är Equmeniakyrkan och dess ungdomsorganisation Equmenia. Förutom denna skola ansvarar man också för Bromma folkhögskola, Karlskoga folkhögskola, Sjöviks folkhögskola och Södra Vätterbygdens folkhögskola.

Folkhögskolornas utgör en väsentlig del av kyrkans samhällsengagemang och de arbetar även inåt rörelsen. Med kristen tro som grund ska skolorna erbjuda en miljö för bildning och personlig utveckling. De ska vara tillgängliga för alla, hävda allas lika värde och aktivt ta ställning för demokratin.

Läs mer om Equmenia och Equmeniakyrkan.

Equmeniakyrkan och Equmenia har antagit ett styrdokument för sina fem folkhögskolor. Av detta kan man utläsa att skolorna är en viktig del av kyrkans samhällsansvar. Så här skriver man bland annat:

”Utifrån kristen tro vill Equmeniakyrkan och Equmenia med sina folkhögskolor utgöra miljö för bildning, utbildning och personlig utveckling samt motivera till engagemang globalt och lokalt i såväl yrkesliv som ideellt arbete. Folkhögskolorna ska också bidra till att ledare och medarbetare inom Equmeniakyrkan och Equmenia erbjuds möjlighet till lärande, utbildning och fortbildning. De ska utgöra miljöer för bearbetning av existentiella frågor, formande av tro, intellektuell bearbetning och kulturell utveckling i grundläggande frågor för Equmeniakyrkan och Equmenia. Folkhögskolorna är en viktig del av kyrkans diakonala uppdrag.”

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.