Kontakttolk

Validering

Valideringsprov som ska genomföras på plats på Härnösands folkhögskola har för tillfället pausats, utifrån restriktionerna kring Covid-19. Härnösands folkhögskola bedriver fortfarande valideringsarbete på distans, såsom kompetenskartläggningssamtal och bedömning av inkomna dokument för sökande inom validering.

Vi erbjuder dig som jobbar som tolk en validering av dina kunskaper mot lärandemålen på grundutbildningen, vilket innebär att du kan få ett kompetensbevis utan att behöva gå grundutbildningen.

Du ska ha väldokumenterad erfarenhet av tolkyrket, helst arbetslivserfarenhet i mer än fem år, och gärna också ha gått några utbildningar men som då inte varit grundutbildningen under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH).

Steg för steg

Skicka in intresseanmälan om validering.

 1. När vi fått din intresseanmälan skickar vi dig en självskattnings- och valideringsuppgift.
 2. När du gjort självskattnings- och valideringsuppgiften kan du, medan du väntar på besked från oss, börja samla in betyg, intyg, certifikat m.m.
 3. Du blir kontaktad av oss för att eventuellt få tid för ett vägledande samtal inklusive språktest. Detta kostar 500 kronor.
 4. Efter det vägledande samtalet får du besked om en individuell plan inför en eventuell validering, men det kan också bli att du i stället uppmanas att söka till grundutbildningen för kontakttolk.
 5. Skicka in ansökan om validering med betyg, intyg, certifikat m m samt självskattningen och valideringsuppgiften. I ansökan finns en checklista för de dokument som ska bifogas.
 6. Bedömare går igenom allt det inskickade materialet. Eventuellt kan du bli kontaktad under denna process. 
 7. Efter kartläggning och bedömning får du ett besked som innebär en av tre olika vägar:
 8. a) Du bedöms uppfylla motsvarande kompetens som grundutbildningen och uppmanas anmäla dig till ett praktiskt tolkprov (rollspel).
  b) Du bedöms delvis uppfylla motsvarande kompetens som grundutbildningen. En individuell studieplanupprättas där du bara läser de kurser i grundutbildningen där den reella kompetensen bedömdes vara bristfällig.
  c) Du uppmanas att söka till grundutbildningen i sin helhet.
 9. Tolkningsprovet är ett praktiskt prov i form av rollspel med ett tema som examinatorn har valt. Om du godkänns får du kompetensbevis. Om du inte godkänns tar en dialog vid om exempelvis omprov eller en individuellt anpassad studiegång inom grundutbildningen

Observera att det inte finns några garantier för ett kompetensbevis efter genomgången validering!

Information och ansökan

Olga Lysova
Kursansvarig
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.