TUFF

Teckenspråksutbildning för föräldrar

Utifrån rådande situation med Covid-19 så kommer vi bedriva TUFF på distans men även fysiska träffar på olika orter.

Se våra kurstillfällen nedan!

TUFF-kurser VT 2022

Vi fortsätter med vår ambulerande TUFF-verksamhet, där vi reser ut till städer som är närmre er. Vid anordnande av TUFF-träffar på annan ort än Härnösand så kommer dessa träffar bestå av: teckenspråkig personal som arbetar inom undervisningen för föräldrarna och barnomsorgspersonal som ansvarar över barnomsorgen.

Möjlighet finns att delta på distans.

Lägerhelger våren 2022

V. 2 (15-16 januari)
Plats: Östersund

V. 3 (22-23 januari)
Plats: Skellefteå

V. 6 (12-13 februari)
Plats: Umeå

V. 9 (5-6 mars)
Plats: Sundsvall

V. 11 (19-20 mars)
Plats: Östersund 

V. 13 (2-3 april)
Plats: Skellefteå

V. 14 (9-10 april)
Plats: Umeå

V. 19 (14-15 maj)
Plats: Sundsvall

Lägerveckor SommarTUFF 2022

V. 24-25 (13-23 juni)
Plats: Härnösand

V. 32 (8-12 augusti)
Plats: Umeå

Lägerhelger HT 2022

V. 36 (10-11 september)
Plats: Östersund 

V. 39 (1-2 oktober)
Plats: Härnösand

V. 42 (22-23 oktober)
Plats: Umeå

V. 45 (12-13 november)
Plats: Skellefteå/Luleå

V. 47 (26-27 november)
Plats: Sundsvall

TUFF är en teckenspråksutbildning för dig som har barn som för sin kommunikation är beroende av teckenspråk. Även du som likställs med förälder kan antas till utbildningen till exempel du som är gift eller sambo med en förälder. Utbildningen omfattar maximalt 240 timmar och är kostnadsfri.

Utbildningen ska ge föräldrar förutsättningar att utveckla förmåga att…

  • tillgodogöra sig svenskt teckenspråk och olika slags teckenspråkiga texter
  • formulera sig och kommunicera på svenskt teckenspråk
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer i svenskt teckenspråk
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd på svenskt teckenspråk
  • anpassa språket efter olika sammanhang
  • reflektera över dövas, dövblindas och andra teckenspråkigas livsvillkor
  • Utbildningsplanen bygger på den ramkursplan som Statens skolverk har tagit fram.
  • Centrala studiestödsnämnden (CSN) handlägger ersättning för resekostnader och inkomstbortfall.
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) utvärderar utbildningen.
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) samordnar och administrerar statsbidraget till utbildningsanordnarna.

TUFF omfattar totalt 240 timmar och finns över hela landet hos olika utbildningsanordnare. Upplägget ser olika ut på olika skolor, därmed har du möjlighet att genomföra TUFF-utbildningen på den skola som har det upplägg som passar familjens behov bäst. Det är även möjligt att byta utbildningsanordnare under utbildningens gång.

Bild: Elton & Josefin av Ola Lindberg (CC BY-NC-SA)

Information och ansökan

TUFF-läger
SommarTUFF
TUFF-kurser VT 2022
TUFF-kurser HT 2022

Du har möjlighet att få ersättning från CSN för förlorad arbetsinkomst eller annat inkomstbortfall. Resa till och från utbildningsorten (en resa per utbildningstillfälle) betalas även av CSN. Vi vägleder dig i ansökan och tillhandahåller särskild rekvisitionsblankett som skickas in till CSN.

Utbildningen är avgiftsfri. Vid behov ordnas kostnadsfritt boende men du betalar måltiderna. Kostnadsfri barntillsyn erbjuds för barn och syskon.
Sker kursen på Härnösands folkhögskola debiteras en kostnad efter kurstillfället för förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika per barn och förälder. Barnpriser gäller upp till 12 år.

TUFF bygger på att du har fått den utbildning i teckenspråk som ges av regionerna enligt §3b Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Du bör kunna handalfabetet samt använda och förstå teckenspråk i enkel kommunikation

Katarina Lagergren
katarina.lagergren@hfs.se

Irena Walter-Iwanow
irena.walter-iwanow@hfs.se

Du kan också kontakta hörselpedagog eller kurator på regionens hörselvård.

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.