Språklyftet

Språklyftet är en kurs i svenska för dig som vill ha inflytande och ansvar över dina studier och en möjlighet att utveckla svenska språket med samtal i fokus.

Ansökan för VT 2023 är öppen!

Kursen individualiseras delvis efter dina behov och tränar alla moment i svenska språket. En del kursöverskridande verksamheter sker för att skapa möten och sammanhang. Enskilt arbete blandas med par-/gruppövningar och helklassdiskussioner. Kursen motsvarar de olika SFI-kurserna. Betyg utfärdas vid uppfyllda kursmål och godkänt Nationellt prov. 

Vi använder oss av digitalt lärstöd som ett komplement i studierna och det skapar en god inlärningsprocess. Kursdeltagarna deltar i vissa gemensamma arrangemang på skolan som temadagar, musikprogram, föreläsningar och intressegrupper. Studietid och nivå avgörs utifrån din studiebakgrund och genom studieplanering som görs tillsammans. Lärarledda genomgångar stöder inlärning av både muntlig och skriftlig förmåga.

Kursinnehåll

  • Studier i svenska språket, alla moment
  • Studieteknik
  • Arbetsmarknadsorientering
  • Digitalt lärstöd (Chromebooks och hörlurar till varje studerande)
  • Kursöverskridande verksamhet
  • Musik- och kulturupplevelser
  • Samhällsorientering och nyhetsbevakning
  • Temabaserad undervisning

Information och ansökan

Längd
Individuell planering
Studietakt
100 %
Ansök senast
2022-11-15

HT 22 – 15/8-16/12
VT 23 – 9/1-9/6

Nivåtest eller färdigt betyg i SFI-kurs A, B eller C.

Ann-Charlotte Vallanger
Kursansvarig
073-087 90 13
Ansökan VT 23
Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.