Musiklinjen Kapellsberg

Piano

Pianoutbildningen ger dig musikalisk och teknisk grundläggande utbildning på ditt instrument. Många av landets framstående pianister har fått sin utbildning här för att sedan studera vidare (till musiker eller lärare) på högre musikinstitutioner i Sverige men också vid konservatorier, musikhögskolor och universitet i övriga Europa.

Kursinnehåll

Teknik
Målet är att ge dig en så fri, välutvecklad och avspänd teknik som möjligt samt att konstant sätta den i relation till den musik du arbetar med. Vi arbetar med etyder som ska passa dig och din utveckling som pianist. Vikt läggs också vid att utveckla ditt förhållande till klang, fraseringsförmåga ditt förhållande till kroppslig och musikalisk gest samt ergonomi.

Repertoar
Studierna innehåller verk från pianots standardrepertoar – från barock, klassicism och romantik till nutid. Vi arbetar med klangliga ideal, stilistisk kännedom om olika musikstilar, frasering, framhävandet av polyfoni och andra texturer i pianolitteraturen. Instuderingsprinciper, övningsmetodik, och primavista-spel är också viktiga moment i studierna.

Ackompanjemang och repetitör
Du kan fokusera på din övning och utveckling i en stimulerande och lugn miljö. Vid sidan av din solorepertoar får du även möjlighet att studera och arbeta tillsammans med sångare och instrumentalister. Att ackompanjera är en stor del av en pianists yrkesvardag och det är därför viktigt att tidigt lära sig lyssna, anpassa, understödja och samarbeta med andra. Musiklinjens operastudio ger också möjlighet till att studera piano med repetitörsinriktning.

Varje vecka har pianoklassen gemensam lektion. Detta ger dig möjlighet att spela de verk du arbetar med inför dina studiekamrater, vidga din repertoarkännedom samt ta del av andra pianisters uppförande av olika verk ur pianolitteraturen. Du utvecklar dina egna kunskaper när du hör andra undervisas. En viktig del är att du utvecklar din scenvana och din konserterfarenhet, vilket är essentiellt i din utveckling som utövande musiker. Du deltar i elevkonserter som schemaläggs under läsårets gång.

Mona Sandström Kontra, sedan 1996 fast medlem i Nordiska Kammarensemblen, Sundsvall som har turnerat i Kina, Skottland, England och Island och gjort flera CD- och radioinspelningar. Hon är även pianist i Nordiska Kammarorkestern, Sundsvall. Mona Sandström Kontra debuterade 12 år gammal som solist i Mozarts dubbelkonsert i ess-dur med Norrköpings symfoniorkester. Vid samma ålder gjorde hon skivdebut med Honegger klarinettsonat och Petite Pièce för klarinett och piano av Debussy. Erhöll som 21-åring solistdiplom 1987 efter studier 1983-87 på Sibeliusakademien för professor Eero Heinonen. Utlandsstudier för Maria Tipo i Genève, Claude Helffer i Paris och Michele Campanella i Italien med Kungliga Musikaliska Akademiens utlandsstipendier. Hon har varit solist med flera av Sveriges orkestrar och deltagit som kammarmusiker vid festivaler i Sverige och Europa. Hon är medlem i den samnordiska pianotrion Trio Nordica som har turnerat i Europa och USA, har spelat in ett flertal CD, medverkat i radio- och TV samt spelat Beethovens trippelkonsert med Islands symfoniorkester.

Information och ansökan

Du kan fortfarande söka till Musiklinjen Kapellsberg

Skicka en länk till en videoinspelning till muk.ansokan@hfs.se. I mailets ämnesrad skriver du ditt namn och inriktning/instrument.

Spela in två stycken av olika karaktär.

Bifoga ett brev i din ansökan i Schoolsoft där du skriver om dina förkunskaper, förväntningar och mål med dina studier.

Piano: spela in två stycken av olika karaktär.

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.