Kontakttolk

Tolka svåra samtal 

Fördjupningskurs för tolkar.

Under kursen ska deltagarna analysera svåra tolksituationer som uppstår vid tolkning inom olika områden: migrationstolkning, sjukvårdstolkning, tolkning för socialtjänsten mm för att tolka svåra samtal på ett professionellt sätt.

I kursen ingår också: God Tolksed. Tolkning för barn inom psykiatri, polisförhör och migrationsprocessen. Distanstolkning via skärm och telefon. Primavista-tolkning. Anteckningsteknik. Arbete med case: etiska dilemman. Tolkens arbetsmiljö och stresshantering.

Målgrupp för kursen är verksamma grundutbildade och auktoriserade tolkar, samt tolkar som tolkar i mindre frekventa tolkspråk som inte genomgått grundutbildningen.

Kursen kommer att genomföras i form av online lektioner och praktiska övningar via skolans kursplattform Google Meet samt egna studier individuellt och i grupp.

Kursbevis utfärdas till deltagare med minst 80% närvaro på online lektioner som aktivt deltagit i egna studier i grupp och individuellt.

God tolksed. Den tvåpartiska tolken, Hanne Skaagen 2017 och eget material framtaget för kursen.

Information och ansökan

Längd
5 veckor
Studietakt
Ej studiestödsberättigad
Ansök senast
2024-04-19
24/4 – 30/5

Distansundervisning 18.00-21.00 måndagar och torsdagar 29/4, 6/5, 13/5, 16/5, 20/5, 23/5, 27/5, 30/5

Olga Öhgren, tolklärare, AT; ST; RT i ryska

5 veckor

500:- betalas via Swish till 123 445 02 84 innan kursstarten. Ange kursnamn vid betalning.

Olga Lysova
Kursansvarig
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se

Ann-Charlotte Vallanger
Utbildningsledare
ann-charlotte.vallanger@hfs.se

Ansökan
Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.