Fritidsledarutbildning

Härnösands folkhögskolas fritidsledarutbildning ger dig kunskap och erfarenhet inom konflikthantering, ledarskap och miljöfrågor med internationell koppling.

Ansökan för hösten 2023 är öppen!

Under utbildningen guidas du till att bli en ledare som ska arbeta med människors fritid.

En yrkesinriktad 2-årig fritidsledarutbildning som ger dig vidgade perspektiv och kunskaper inom ickevåldsmetoder, inkludering, äventyrspedagogik, makt och normer.

Du får kraft och verktyg att förändra för individer och driva på för ett hållbart samhälle.

Ungefär 90% får jobb efter avslutad utbildning.

Fritidsledarutbildning

Vill du vara en positiv kraft i andra människors liv och se dem utvecklas som individer? Är du nyfiken på hur man använder upplevelser och utmaningar för att ge ökad självkännedom? Vår fritidsledarutbildning är en bred utbildning med både teoretiska och praktiska inslag och passar dig som gillar en aktiv livsstil.

Som fritidsledare har du många möjligheter till spännande arbete – både inom våra profileringar eller kommunernas traditionella fritidsverksamhet. Bredden på utbildningen gör att du som utbildad fritidsledare kan konkurrera inom många olika sektorer av arbetsmarknaden.

Vår tvååriga fritidsledarutbildning har konflikthantering, ledarskap och miljöfrågor som profilämnen. Kursinnehållet är en blandning av teoretiska och praktiska moment.

Denna utbildning riktar sig till dig som har gymnasiekompetens och erfarenhet av att vara ledare.

Målet är att du ska få tillgång till teoretiska kunskaper och verktyg som hjälper dig att hantera utmanande situationer med individer och grupper. Du kommer utveckla din förmåga att kommunicera med människor och får syn på både dina egna och andras kommunikations- och beteendemönster.

Vi vill att du ska få öva din förmåga att leda, att följa, att arrangera, att utvärdera, att teoretisera men också att praktisera.

Övergripande målen för fritidsledarutbildningen är gemensamma för alla fritidsledarutbildningar i landet och bygger på den gemensamma kursplanen tagen av fritidsledarskolorna i samverkan.  Utbildningen grundar sig i folkbildningens grundsyn och metoder, vilket ger avtryck i arbetssätt och upplägg av undervisningen. I mötet mellan folkbildningens tro på det mänskliga mötet och akademisk litteratur skapar vi en lärprocess där målet är att studerande ska få en konkret pedagogisk erfarenhet vilket ger en djupare förståelse, du kommer även få möjlighet att använda innehållet i ditt praktiska ledarskap.

Kursen grundar sig i ett systemteoretiskt förhållningssätt där vi tittar på beteenden och situationer utifrån olika perspektiv med syftet att förstå. Vi har ett salutogent fokus vilket innebär att vi fokuserar på det som fungerar och är nyfikna på varför det fungerar. Ambitionen är att du ska utveckla förmågan i att arbeta enskilt och i grupp med uppgifter inom givna ramar där målet är att du ska tillägna dig kunskaper i arbeta med människor i många olika sammanhang. 

Utbildningen innehåller moment som ledarskapsutveckling, beteendevetenskapliga teorier och perspektiv,  samhälle och fritidskultur, metodkunskap, verksamhetsförlagt lärande (APL).  

Här på fritidsledarutbildningen på Härnösands folkhögskola kommer du dessutom:

 • Hitta vägar för att upptäcka maktobalans i såväl det lilla som i det stora.
 • Utveckla din förståelse för konflikter och bygga upp dina verktyg och metoder för att lösa dem.
 • Lära och träna på strategiskt fredsarbete och ickevåldsmetoder
 • Skapa ett stort kontaktnät och vara en viktig del i att utveckla och leda en utbildning och grupp.
 • Fördjupa din pedagogiska kunskap och vana med fokus på integration och mångfald.
 • Delta i och använda utomhuspedagogik i det storslagna Höga Kusten
 • Jobba praktiskt och teoretiskt med miljö, omställning och återbruk.

Arbetsmarknaden är god för fritidsledare, av de som  examensbevis 2019 har 92 % en anställning. De som går Fritidsledarutbildningen hamnar enligt färsk statistik bland annat i skolan, kommunen eller inom vård och omsorg.  Detta är en bred utbildning som ger många möjligheter till arbete! Vill du veta mer finns länkar längre ner på sidan.

Information och ansökan

Längd
2 år
Studietakt
100 %
Studiestödsnivå (CSN)
Eftergymnasial nivå (B1)
Ansök senast
2023-06-30

Efter sista ansökningsdag har vi löpande antagning om det finns platser kvar. Sena ansökningar behandlas då i den ordning de kommer in.

HT 23: 21/8-15/12
VT 24: 2/1-7/6

För att antas måste du uppfylla någon av följande grundläggande behörigheter:

 1. Gymnasieexamen eller motsvarande. 
 2. Reell kompetens, innebär att åberopa individuell prövning av andra kompetenser och praktisk erfarenhet

Det är viktigt att du i din ansökan bifogar betyg och intyg som styrker grundläggande och särskilda behörigheter till fritidsledarutbildningen. De sökande som uppfyller dessa behörigheter kallas till en besöks- och intervjudag i maj. Där ges information om utbildningen, du får se dig om på skolan och vi intervjuar dig.

Grundavgift 500 kr erläggs terminsvis och återbetalas inte. Kursavgift 1500 kr per termin för material, resor och litteratur. Kostnader kan tillkomma vid obligatorisk APL (arbetsplatsförlagt lärande) eller specifika aktiviteter utifrån dina önskemål som kursdeltagare.

Mer information lämnas i välkomstbrevet.

Läs mer om studentboende

 

Du bekräftar din plats genom att:

 • Betala grundavgift på 500 kr via Swish till 123 264 3575 alternativt via IBAN SE78 8000 0842 0297 4773 8814 (återbetalas ej). OBS ange namnet på din kurs!
 • Tacka ja till erbjuden studieplats i SchoolSoft.

Jonatan Ericsson Sjöman
Kursansvarig
072-235 77 55
0611-55 85 09
jonatan.ericsson.sjoman@hfs.se

Andreas Torndahl
Utbildningsledare
070-183 70 60
0611- 55 85 22
Ansökan HT 23
Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.