Fritidsledarutbildning

Vill du vara en positiv kraft i andra människors liv och se dem utvecklas som individer? Är du nyfiken på hur man använder upplevelser och utmaningar för att ge ökad självkännedom? Vår fritidsledarutbildning är en bred utbildning med både teoretiska och praktiska inslag och passar dig som gillar en aktiv livsstil.

En yrkesinriktad 2-årig utbildning som ger dig vidgade perspektiv och kunskaper inom ledarskap, konflikthantering, ickevåldsmetoder, inkludering, makt och normer, äventyrspedagogik, miljöfrågor med internationell koppling och mycket mer.

Du får kraft och verktyg att förändra för individer och driva på för ett hållbart samhälle.  

Som fritidsledare har du många möjligheter till spännande arbete – både inom våra profileringar eller kommunernas traditionella fritidsverksamhet. Bredden på utbildningen gör att du som utbildad fritidsledare kan konkurrera inom många olika sektorer av arbetsmarknaden.

Denna utbildning riktar sig till dig som har gymnasiekompetens och vill leda våra barn och ungdomar in i en hållbar framtid.

Målet är att du ska få tillgång till teoretiska kunskaper och verktyg som gör att du klarar utmanande situationer med individer och grupper. Du kommer utveckla din förmåga att kommunicera med människor och få syn på både dina egna och andras kommunikations- och beteendemönster.

Du kommer öva och utveckla dinförmåga att leda, att följa, att arrangera, att utvärdera, att teoretisera – i klassrummet, i naturen och på arbetsplatser.

Övergripande målen för fritidsledarutbildningen är gemensamma för alla fritidsledarutbildningar i landet och bygger på den gemensamma kursplanen tagen av fritidsledarskolorna i samverkan. Utbildningen grundar sig i folkbildningens grundsyn och metoder, vilket ger avtryck i arbetssätt och upplägg av undervisningen. I mötet mellan folkbildningens tro på det mänskliga mötet och akademisk litteratur bygger vi tillsammans ett lärande där målet är att du som deltagare ska få en konkret pedagogisk erfarenhet vilket ger en djupare förståelse, du kommer även få möjlighet att använda innehållet i ditt praktiska ledarskap.

Vi har ett salutogent och främjande fokus vilket innebär att vi fokuserar på det som fungerar och får människor att må bra. Vi bildar oss tillsammans med både gruppuppgifter och individuellt arbete. Vi jobbar tillsammans i klassrummet men ser till att mycket är praktiskt och möter alla sätt att ta till sig kunskap. Minst en heldag i veckan är helt praktisk.

Utbildningen innehåller moment som ledarskapsutveckling, beteendevetenskapliga teorier och perspektiv,  samhälle och fritidskultur, metodkunskap, verksamhetsförlagt lärande (APL).  

Här på fritidsledarutbildningen på Härnösands folkhögskola kommer du dessutom:

 • Fördjupa din pedagogiska kunskap och lekfullhet.
 • Jobba praktiskt och teoretiskt med ungdomsdemokrati, hälsoarbete, funktionsvariationer, nätverksarbete, marknadsföring, turism och forskningsmetodik.
 • Skapa ett större kontaktnät och vara en viktig del i att utveckla och leda grupper.
 • Utveckla din konfliktlösningsförmåga  och möt människor med erfarenhet från andra världsdelar.
 • Hitta vägar för att upptäcka maktobalans i såväl det lilla som i det stora.
 • Lära och träna på strategiskt fredsarbete och ickevåldsmetoder.
 • Delta i och använda utomhuspedagogik i det storslagna Höga Kusten och prova olika former av friluftsliv under alla årstider.

Fritidsledarutbildningen är en bred utbildning som ger många möjligheter till arbete! Fritidsledarskolornas gemensamma uppföljningsstatistik visar att över 90% får jobb efter avslutad utbildning. 

Fritidsledarens mest typiska roll är i öppna fritidsverksamheter men arbetar också ofta i till exempel skola, vård och omsorg eller privata fritidsaktörer. 

Information och ansökan

Längd
2 år
Studietakt
100 %
Studiestödsnivå (CSN)
Eftergymnasial nivå (B1)
Ansök senast
2024-05-15

Efter sista ansökningsdag har vi löpande antagning om det finns platser kvar. Sena ansökningar behandlas då i den ordning de kommer in.

HT 23: 21/8-15/12
VT 24: 2/1-7/6

HT 24: 19/8 – 13/12
VT 25: 7/1 – 13/6

För att antas måste du uppfylla någon av följande grundläggande behörigheter:

 1. Gymnasieexamen eller motsvarande. 
 2. Reell kompetens, innebär att åberopa individuell prövning av andra kompetenser och praktisk erfarenhet

Det är viktigt att du i din ansökan bifogar betyg och intyg som styrker grundläggande och särskilda behörigheter till fritidsledarutbildningen. De sökande som uppfyller dessa behörigheter kallas till en besöks- och intervjudag i maj. Där ges information om utbildningen, du får se dig om på skolan och vi intervjuar dig.

Grundavgift 500 kr erläggs terminsvis och återbetalas inte. Kursavgift 1500 kr per termin för material, resor och litteratur. Kostnader kan tillkomma vid obligatorisk APL (arbetsplatsförlagt lärande) eller specifika aktiviteter utifrån dina önskemål som kursdeltagare.

Mer information lämnas i välkomstbrevet.

Läs mer om studentboende

 

Du bekräftar din plats genom att:

 • Betala grundavgift på 500 kr via Swish till 123 264 3575 alternativt via IBAN SE78 8000 0842 0297 4773 8814 (återbetalas ej). OBS ange namnet på din kurs!
 • Tacka ja till erbjuden studieplats i SchoolSoft.

Jonatan Ericsson Sjöman
Kursansvarig
072-235 77 55
0611-55 85 09
jonatan.ericsson.sjoman@hfs.se

Andreas Torndahl
Utbildningsledare
070-183 70 60
0611- 55 85 22
Ansökan HT 24
Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.