Man i kavaj tittar in i kameran och ler, mot bröstet håller han en anteckningsbok

Kontakttolk

Validering

Vi erbjuder dig som jobbar som tolk en validering av dina kunskaper mot lärandemålen på grundutbildningen, vilket innebär att du kan få ett kompetensbevis utan att behöva gå grundutbildningen. För detta tas en särskild avgift ut. Läs mer om validering.

Preparand

Preparandkurs för kontakttolkar. Inför Kammarkollegiets auktorisationsprov (AT) 2019. Tolken ska efter genomgången kurs ha fått möjlighet att avsevärt förbättra sina kunskaper och färdigheter på de områden som ingår i auktorisationsprovet för att kunna uppnå den nivå som krävs för att genomgå provet med godkänt resultat.

Kontaktperson: 
Olga Lysova
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se

Läs mer om tolkutbildning: blitolk.nu