Man i kavaj tittar in i kameran och ler, mot bröstet håller han en anteckningsbok

Kontakttolk

Härnösands folkhögskola ger en 1-årig sammanhållen grundutbildning till kontakttolk. Kursen ges på distans med obligatoriska sammankomster i Härnösand. Studietakten är halvfart. Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan. Se informationsfilm om yrket här.

Grundutbildningen med start den 16 augusti 2018 kommer att ges i tolkspråk:
arabiska, bulgariska, persiska, ryska och somaliska

Mål

Utbildningen syftar till att ge dig förutsättningar för att självständigt kunna arbeta som kontakttolk på ett effektivt och rättssäkert sätt mellan den som inte behärskar svenska språket och representanter för myndigheter, serviceorgan och organisationer.

Målgrupp

Kontakttolkutbildningens målgrupp är blivande och verksamma tolkar som aktivt behärskar svenska och det andra tolkspråket.

Kursupplägg

Utbildningen omfattar 545 timmar och är indelad i delkurser med sex träffar på Härnösands folkhögskola.

Träffar:
16-19 augusti: Introduktionskurs
11-14 oktober: Samhällstolkning
6-9 december: Sjukvårdstolkning
19-20 januari: Migrationstolkning, realia sammankomst
21-24 mars: Migrationstolkning, språkhandledning och Juridik för tolkar, inledning
23-26 maj: Juridik för tolkar, avslutande sammankomst

Mellan träffarna sker undervisningen på distans via Internet med Google Suite for Education.

  • Introduktionskurs
  • Samhällstolkning
  • Sjukvårdstolkning
  • Juridik för tolkar
  • Migrationstolkning
  • Tolketik och tolkningsteknik
  • Språkfärdighet svenska för tolkning

Delkurserna Tolketik och tolkningsteknik och Språkfärdighet svenska för tolkning löper genom hela utbildningen.

Kursinnehåll

Huvudinnehållet efter introduktionskursen är realia/ämneskunskap, tolketik, tolkningsteknik och tolkningsövningar. All grundutbildning innehåller skriftliga realia- och terminologiprov samt muntliga tolkningsprov. Utbildningen innehåller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov.

Språkgrupper

Språkgrupperna kan variera från år till år beroende på behov av tolkar och antal sökande i olika språk. Grundutbildningen med start den 16 augusti 2018 kommer att ges i tolkspråk: arabiska, bulgariska, persiska, ryska, somaliska.

Antagningsprocess

Ett första urval görs av behöriga sökande utifrån utbildningsbakgrund och tolkspråk. Därefter görs ett förkunskapstest på folkhögskolan i svenska och tolkspråket. Nästa urval görs utifrån resultat i förkunskapstestet samt med ledning av de sökandes tolkspråk.

Mer information

Utbildningsbevis utfärdas efter godkända resultat på samtliga delkurser. Kursbevis ges efter godkänt resultat på en delkurs. (Kursbevis och utbildningsbevis utfärdas endast av utbildningsanordnare med sammanhållen grundutbildning som står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.)

Deltagare som har erhållit utbildningsbevis med godkänt resultat kan registrera sig hos Kammarkollegiet.

Det är också möjligt att komplettera påbörjad grundutbildning eller enbart språkhandledning. Läs mer om komplettering.

Det finns även möjlighet för dig som har gått hela grundutbildningen till kontakttolk som står under tillsyn av MYH eller deltar i utbildningen och har gått minst två delkurser att ansöka till skolans fördjupningskurser för kontakttolkar. 

 

Vi erbjuder dig som jobbar som tolk en validering av dina kunskaper mot lärandemålen på grundutbildningen, vilket innebär att du kan få ett kompetensbevis utan att behöva gå grundutbildningen. För detta tas en särskild avgift ut. Läs mer om validering.

Uppdaterad: 2018-06-14
Till sidans topp