Kontakttolk

Tolkning i HBTQI-frågor

Fördjupningskurs för tolkar. Ansökan öppnar inom kort. 

Ansökan öppnar inom kort. 

Sammankomst online. Språkhandledning i språkgrupper med minst 5 deltagare på distans efter sammankomsten.

Efter genomgången kurs ska tolken ha kunskaper i ämnet: genusfrågor, HBTQI-kompetens, bemötande och kommunikation. Tolken ska kunna hantera etiska frågor och använda rätt terminologi vid tolkningen för HBTQI-personer.

Målgrupp för kursen är aktiva tolkar som har gått hela grundutbildningen som står under tillsyn av MYH. Även deltagare i pågående grundutbildning kan delta i kursen om de har gått minst 3 delkurser inom grundutbildningen.

Kursbevis utfärdas till deltagare med 100%  närvaro på lektioner och aktivt deltagande i distansarbete. 

  • Genusfrågor i moderna Sverige och i andra länder
  • HBTQI-kompetens
  • Bemötande i tolkningssituationer
  • Asylärende med HBTQI-frågor
  • Grupparbete, reflektioner, erfarenhetsutbyte
  • Rollspelsträning
  • Terminologiarbete i språkgrupper

Tolkkunskap. Tolk-och översättarinstitutet
Migrationskunskap för tolkar. Brittmari Ulvås Mårtensson, Jennie Fors. 2017

https://www.rfsl.se/certifiering-och-utbildning/
http://skolvarlden.se/artiklar/stodmaterial-om-hbtq-fragor

Information och ansökan

18/2 – 22/3  2022

Skolan står för kostnader för studiematerial 600 kr.

Olga Lysova
Kursansvarig
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se

Ann-Catrine Vesterholm
Kursansvarig
ann-catrine.vesterholm@hfs.se

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.