Kontakttolk

Narkotika, dopning och spelmissbruk. Lagstiftning och sociala insatser.

Fördjupningskurs för tolkar.

Kursstart kl 10 fredag 29/10 och avslut kl 15.00 söndag 31/10

30 timmar inklusive språkhandledning i språkgrupper med minst 5 deltagare på distans efter
sammankomsten. Distansstudier i 2 veckor efter sammankomsten inkluderar arbete med realia
frågor och terminologi.

Kursen behandlar grundläggande kunskap om olika typer av droger och hur narkotika påverkar hjärnans belöningssystem. Missbruket belyses både med avseende på farmakologiska, neurobiologiska och sociala effekter. Dopningsproblematik med fokus på anabola androgena steroider tas upp. Spelberoende belyses ur biologiskt, psykologiskt och sociokulturellt perspektiv.

Kursen behandlar även individuella skillnader i sårbarhet för drogberoende. Gällande svensk- och internationell lagstiftning inom området. Hälsovårds- och sociala insatser vid beroendeproblematik i Sverige. Terminologiarbete med relevanta ord och uttryck och rollspelsträning.

Tolken ska få kompetens i frågan och ska kunna tolka självständigt och yrkesmässigt korrekt i
förekommande fall om missbruk samt relaterade frågor.

Kursen riktar sig till auktoriserade och aktiva tolkar som har genomfört grundutbildning till
kontakttolk, som står under tillsyn av MYH. För att delta i kursen ska tolken har gått minst 3
delkurser inom grundutbildningen.

Ett kursbevis utfärdas till deltagare som har varit 100% närvarande på lektioner och aktivt deltagit i distansarbetet.

Information och ansökan

Längd
3 dagar
Ansök senast
2021-10-18

Deltagarna betalar studiematerialkostnader 600 kr.

Enligt Myh: s rekommendationer: max 2000:- för summor som överstiger 300 kr. Betalas ut efter sammankomsten.

Skolan står för logikostnader, deltagarna betalar för mat:
660 för frukost, lunch och middag.

Gunilla Loncar
Kursansvarig
0611 55 85 37
gunilla.loncar@hfs.se

Ansökan
Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.