Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF)

Tillsammans med Arbetsförmedlingen erbjuder vi en kurs som ger dig möjlighet att prova på folkhögskolan som studieform. Den vänder sig till dig som saknar fullständiga betyg från grund- eller gymnasieskolan och är inskriven hos Arbetsförmedlingen. Syftet är att prova på studier i folkhögskolemiljö och få vägledning för att närma dig arbetsmarknaden. Kursen samarbetar med skolans övriga verksamheter för att skapa kontakter och sammanhang.

Längd: 13 veckor (ca 3 månader)
Studietakt: Helfart
Kurstid: 13 veckor,  successiv antagning.

Kostnader: Kursen är avgiftsfri

Ansökan: Kursen söks via den arbetsförmedling där du är inskriven.


Antagningsvillkor: Du ska vara inskriven hos Arbetsförmedlingen.

Kontaktperson:
Andreas Torndahl
Utbildningsledare
0611-55 85 22
070-183 70 60
andreas.torndahl@hfs.se

Kursupplägg

Kursen är på heltid, måndag till fredag och är av orienterande, repeterande och motivationshöjande karaktär med inriktning mot studier och arbetsliv. Tillsammans med dig gör vi en individuell planering, utifrån den nivå du befinner dig på och de behov du har.

Studieteknik och jobbsökande

Träning i studieteknik med inriktning på allmänna ämnen är centralt innehåll. I kursen ingår också att aktivt söka jobb och att skriva CV.

Intyg

Efter genomgången kurs får du ett intyg på de aktiviteter och kurser du deltagit i.

Gå vidare till Allmän kurs

Ifall du trivs bra med folkhögskolan som studieform och vill fortsätta studera på Allmän kurs kan du tillgodoräkna studietiden på 13 veckor.