En man med skägg och mössa tittar in i kameran och ler

SMF

Studiemotiverande folkhögskolekurs

Tillsammans med Arbetsförmedlingen erbjuder vi en kurs som syftar till prova på folkhögskolan som studieform. Den vänder sig till dig som saknar fullständiga betyg från grund- eller gymnasieskolan och är inskriven hos Arbetsförmedlingen. Syftet är att prova på studier i folkhögskolemiljö och få vägledning för att närma dig arbetsmarknaden. Kursen samarbetar med skolans övriga verksamheter för att skapa kontakter och sammanhang.

Kursupplägg

Kursen är på heltid, måndag till fredag och är av orienterande, repeterande och motivationshöjande karaktär med inriktning mot studier och arbetsliv. Tillsammans med dig gör vi en individuell planering, utifrån den nivå du befinner dig på och de behov du har. Du som har kunskaper i svenska språket motsvarande Sfi C, D eller i svenska som andraspråk på grundläggande nivå kan studera tillsammans med delar av Allmän kurs.

Studieteknik och jobbsökande

Träning i studieteknik med inriktning på allmänna ämnen är centralt innehåll. I kursen ingår också att aktivt söka jobb och att skriva CV. Skolans studie- och yrkesvägledare möter du kontinuerligt för samtal, både i grupp och individuellt.

Intyg

Efter genomgången kurs får du ett intyg på de aktiviteter och kurser du deltagit i.

Gå vidare till Allmän kurs

Ifall du trivs bra med folkhögskolan som studieform och vill fortsätta studera på Allmän kurs kan du tillgodoräkna studietiden på 13 veckor.

Uppdaterad: 2018-02-12
Till sidans topp