Halvbild på en kvinna med lila rastaflätor tittar in i kameran och ler

Språklyftet

Språklyftet är en kurs i svenska och för dig som vill ha ett stort inflytande över dina studier och en möjlighet att utveckla svenska språket med samtal i fokus. Kursen individualiseras efter dina behov och samarbetar med skolans övriga verksamheter för att skapa kontakter och sammanhang. Kursen motsvarar SFI D.

Längd: Individuell planering
Studietakt: Helfart (100%)
Kursstart: 7/10 2019 – 3/4 2020

Sista ansökningsdag: 25/9 2019.

Kostnader: Kursen är avgiftsfri.

Antagningsvillkor: Nivåtest i svenska

Mer information:
Information för nyanlända:
nyanland.arbetsformedlingen.se.

Ring 070-183 70 60 om du har frågor kring ansökan!

Kontaktperson:
Andreas Torndahl
0611-55 85 22, 070-183 70 60

Vi använder oss av digitalt lärstöd som ett komplement i studierna och det skapar en god inlärningsprocess. Kursdeltagarna deltar i gemensamma arrangemang på skolan som temadagar, musikprogram, föreläsningar och intressegrupper.

Studietid och nivå avgörs utifrån din studiebakgrund och genom en studieplanering som vi gör tillsammans med dig. Motsvarar SFI D-nivå.

Målet med kursen är att skaffa sig behörighet till studier motsvarande grundskolenivå.

Kursinnehåll

  • Studier i svenska språket
  • Studieteknik
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Arbetsmarknadsorientering
  • Digitalt lärstöd
  • Kursöverskridande verksamhet
  • Musik och kulturupplevelser
  • Gemensamma samlingar och temadagar

Lektionstider

Måndag-torsdag 9.00–15.00.
Fredag 9.00-12.00

Ring 070-183 70 60 om du har frågor kring ansökan!