Språklyftet

Språklyftet är en kurs i svenska och för dig som vill ha ett stort inflytande över dina studier och en möjlighet att utveckla svenska språket med samtal i fokus.
Kursen individualiseras efter dina behov och samarbetar med skolans övriga verksamheter för att skapa kontakter och sammanhang.

Vi använder oss av digitalt lärstöd som ett komplement i studierna och det skapar en god inlärningsprocess.
Kursdeltagarna deltar i gemensamma arrangemang på skolan som temadagar, musikprogram, föreläsningar och intressegrupper.

Studietid och nivå avgörs utifrån din studiebakgrund och genom en studieplanering som vi gör tillsammans med dig.
Innehållet på kursen motsvarar studier på SFI C/D nivå.
Målet med kursen är att skaffa sig behörighet till studier motsvarande grundskolenivå.

Kursinnehåll

  • Studier i svenska språket
  • Studieteknik
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Arbetsmarknadsorientering
  • Digitalt lärstöd
  • Kursöverskridande verksamhet
  • Musik och kulturupplevelser
  • Gemensamma samlingar och temadagar

Lektionstider

Heltid: Måndag-torsdag 9.00–15.00.
Fredag 9.00-12.00

Ring 070-183 70 60 om du har frågor kring ansökan! 

Uppdaterad: 2018-05-11
Till sidans topp