Språklyftet

Språklyftet är en kurs i svenska och för dig som vill ha ett stort inflytande över dina studier och en möjlighet att utveckla svenska språket med samtal i fokus.
Kursen individualiseras efter dina behov och samarbetar med skolans övriga verksamheter för att skapa kontakter och sammanhang.

Vi använder oss av digitalt lärstöd som ett komplement i studierna och det skapar en god inlärningsprocess.
Kursdeltagarna deltar i gemensamma arrangemang på skolan som temadagar, musikprogram, föreläsningar och intressegrupper.

Studietid och nivå avgörs utifrån din studiebakgrund och genom en studieplanering som vi gör tillsammans med dig. Motsvarar SFI D-nivå.

Målet med kursen är att skaffa sig behörighet till studier motsvarande grundskolenivå.

Kursinnehåll

  • Studier i svenska språket
  • Studieteknik
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Arbetsmarknadsorientering
  • Digitalt lärstöd
  • Kursöverskridande verksamhet
  • Musik och kulturupplevelser
  • Gemensamma samlingar och temadagar

Lektionstider

Heltid: Måndag-torsdag 9.00–15.00.
Fredag 9.00-12.00

Ring 070-183 70 60 om du har frågor kring ansökan! 

Uppdaterad: 2018-09-27
Till sidans topp