Halvbild på en kvinna med lila rastaflätor tittar in i kameran och ler

Språklyftet

Språklyftet är en kurs i svenska för dig som vill ha inflytande och ansvar över dina studier och en möjlighet att utveckla svenska språket med samtal i fokus. Kursen individualiseras delvis efter dina behov och tränar alla moment i svenska språket. En del kursöverskridande verksamheter sker för att skapa möten och sammanhang. Enskilt arbete blandas med par-/gruppövningar och helklassdiskussioner.  
Kursen motsvarar SFI D. Betyg utfärdas vid uppfyllda kursmål och godkänt Nationellt prov. 

Kursfakta

Längd: 6 månader (individuell planering)
Studietakt: Helfart (100%)
Kurstid:
20 april 2020 – 16 oktober 2020

Ansök senast: 8 april 2020

Kostnader: Kursen är avgiftsfri (endast eget skrivmaterial krävs)

Antagningsvillkor: Nivåtest i svenska, färdig med SFI C-nivå.

Mer information:
Information för nyanlända:
nyanland.arbetsformedlingen.se.

Ring 070-183 70 60 om du har frågor kring ansökan!

Kontaktperson:
Andreas Torndahl
0611-55 85 22, 070-183 70 60

Vi använder oss av digitalt lärstöd som ett komplement i studierna och det skapar en god inlärningsprocess. Kursdeltagarna deltar i vissa gemensamma arrangemang på skolan som temadagar, musikprogram, föreläsningar och intressegrupper. 

Studietid och nivå avgörs utifrån din studiebakgrund och genom studieplanering som görs tillsammans. Lärarledda genomgångar stöder inlärning av grammatik, läsförståelser och skrivande. Kursen genomsyras av att vi bara pratar svenska. Motsvarar SFI D-nivå.

Målet med kursen är att klara kursmålen för SFI D samt det avslutande Nationella provet för att få ett betyg utfärdat. Då har den studerande behörighet till studier motsvarande grundskolenivå alt. en del yrkesutbildningar som kräver betyg i SFI D-kurs. 

Kursinnehåll

  • Studier i svenska språket, alla moment
  • Studieteknik
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Arbetsmarknadsorientering
  • Digitalt lärstöd (Chromebooks och hörlurar till varje studerande)
  • Kursöverskridande verksamhet
  • Musik- och kulturupplevelser
  • Samhällsorientering och nyhetsbevakning

Lektionstider

Måndag-torsdag 9.00–15.00.
Fredag 9.00-12.00

Ring 070-183 70 60 om du har frågor kring ansökan!