Projekt: Nya vägar för folkbildning och företagande

Ett treårigt projekt, finansierat av ESF, 1:1 och Region Västernorrland, som arbetar för att stärka samverkan mellan folkhögskolan och företagsfrämjande aktörer i regionen.

Ökad samverkan mellan folkhögskola och företagsfrämjande aktörer

Det finns idag en alltför svag samverkan mellan folkhögskola som utbildningsform och de aktörer som främjar företagsutveckling. Det finns även färre antal egenanställda bland deltagare (elever) som har gått på folkhögskola jämfört med andra utbildningsformer. Bland deltagare (elever) på Allmän kurs på folkhögskola minskar dessutom antalet egenanställda.

Projektet ska identifiera företagsfrämjande processer och arbeta med hållbara utbildningsstrukturer och samverkansprocesser som bidrar till kompetensförsörjning, anställningsbarhet och eget företagande. Med projektet vill vi fånga upp och stötta individen samtidigt som vi bygger starkare strukturer för långsiktighet i glesa miljöer där det finns särskilt svaga samverkansstrukturer. Detta för att kunna skapa goda möjligheter till ett eget företagande för samtliga målgrupper inom folkhögskolan.

Projektet förväntas resultera i en ökad samverkan mellan företagsfrämjande aktörer och folkhögskolorna som leder till en utvecklad utbildningsstruktur på folkhögskolorna som i sin tur leder till ett ökat entreprenöriellt lärande hos deltagarna (eleverna). Detta gör att projektet i ett långsiktigt perspektiv bidrar till att det startas fler företag i länet. Det minskar även arbetslöshet samt ökar anställningsbarhet då dessa kunskaper allt mer efterfrågas inom näringslivet.

Projektmål:

 1. Stärka samverkan mellan folkhögskolorna och företagsfrämjande aktörer i länet
  genom att skapa hållbara samverkansprocesser och samverkansytor.
 2. Identifiera nya företagsfrämjande processer som bidrar till kompetensförsörjning,
  anställningsbarhet och eget företagande.
 3. Skapa en hållbar utbildningsstruktur som innehåller entreprenöriellt lärande för
  deltagare på folkhögskolorna genom att pröva nya metoder och arbetssätt.
 4. Bygga gemensam kunskap och resurskapacitet för att ge unga vuxna med
  funktionsnedsättningar, utlandsfödda och deltagare med särskilda behov möjlighet
  att närma sig ett eget företagande via studier på folkhögskola.

Folkhögskolor i projektet

De tre folkhögskolorna som har Region Västernorrlands som huvudman arbetar tillsammans med länets rörelsedrivna skolor Härnösands och Mellansels folkhögskola i projektet.

Företagsfrämjande aktörer i projektet

I projektet jobbar vi med ett urval av företagsfrämjande aktörer, se nedan.

Styrgruppsmedlemmar

Hans-Olov Furberg: Verksamhetschef Kultur och bildningsverksamheten, Regional utveckling, projektägare 
Hans Noreliusson: Rektor Härnösand folkhögskola, representat Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) Västernorrland
Ylva Hardeson: Rektor Örnsköldsviks folkhögskola, representat Region Västernorrlands folkhögskolor
Fredrik Kuoppa: Affärschef, Almi 
Mona Sundin: Affärsområdeschef Science Park, Bizmaker 
Kerstin Stickler: Rådgivare & affärsutvecklare, Coompanion
Lars Sörling: Ordförande, Nyföretagarcentrum Sundsvall Timrå Härnösand

Adjungerande styrgruppsmedlemmar 

Annika Bergman: Projektledare och administratör, Region Västernorrland 
Hans Asplund: Projektekonom, Region Västernorrland
Veronica Nilsson: Projektkommunikatör, Region Västernorrland
Anders Björklund: Projektmedfinansiär, Europeiska socialfonden (ESF)

Information

Projektnamn: Nya vägar för folkbildning och företagande, 23-006-S02
Projektägare: Region Västernorrland
Period: 1 oktober 2023 – 30 september 2026
Budget: 7 778 106 kr
Finansiärer: ESF (Europeiska socialfonden), 1:1-medel, Region Västernorrland
Kontakt: Annika Bergman, projektledare Region Västernorrland
E-post: annika.bergman@rvn.se, Telefon: 076-130 25 64

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.