Domstolstolkning

Fördjupningskurs för tolkar: Domstolstolkning

Datum:
Juni 2021 : 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29. Juli 2021: 1, 6.

Kvällslektioner, kl. 18:00-21:00.

Vi erbjuder studier online via
uppkoppling till Meet och skolans kursplattform Google Classroom.

Språkhandledning i
språkgrupper med minst 5 deltagare.

Sista ansökningsdag:
1 juni 2021.

Kostnader:
Skolan står för kostnader för studiematerial 600 kr.

Kursansvarig:
Olga Lysova
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se

Ansökan

Ansökan till Domstolstolkning (pdf)

Studieplan

  • 30 timmar distansstudier, kvällslektioner 18.00-21.00

Mål

Kursen ska ge tolken fördjupade kunskaper om Sveriges domstolsväsende och förbereda inför tolkningsuppdrag vid domstolsförhandlingar.

Förkunskapskrav och villkor

Kursen riktar sig mot aktiva utbildade tolkar som har gått grundutbildning till kontakttolk som står under tillsyn av MYH. För att delta i kursen ska tolken har gått delkurs Juridik för tolkar.

Kursintyg

Ett kursbevis utfärdas till deltagare som har varit 100% närvarande på online lektioner och aktivt deltagit i studier i realia och terminologi.

Kursinnehåll

  • Det svenska rättssystemets uppbyggnad.
  • Rättsväsendet, juridiska representanter.
  • Processrättens grunder.
  • Civilmål.
  • Brott och påföljder.
  • Individen och lagen.
  • Nya tekniska medel inom tolkningen i domstol.
  • Tolkning för barn inom rättsväsendet.
  • Terminologiarbete med juridiska termer och uttryck.