Domstolstolkning

Studieplan

 • 30 timmar, kurstillfälle online 19-20 september.
 • Undervisning enbart på distans, studier inom realia och språkhandledning individuellt och i grupp 2 veckor efter kurstillfälle.
 • Språkhandledning i språkgrupper med minst 5 deltagare.

Mål

Kursen ska ge tolken fördjupade kunskaper om Sveriges domstolsväsende och förbereda inför tolkningsuppdrag vid domstolsförhandlingar.

Förkunskapskrav och villkor

Kursen riktar sig mot aktiva tolkar som har gått grundutbildning till kontakttolk som står under tillsyn av MYH. För att delta i kursen ska tolken har gått delkurs Juridik för tolkar.

Kursintyg

Ett kursbevis utfärdas till deltagare som har varit 100% närvarande på online lektioner och aktivt deltagit i distansdelen.

Kursinnehåll

 • Det svenska rättssystemets uppbyggnad.
 • Rättsväsendet, juridiska representanter.
 • Processrättens grunder.
 • Civilmål.
 • Brott och påföljder.
 • Individen och lagen.
 • Nya tekniska medel inom tolkningen i domstol.
 • Tolkning för barn inom rättsväsendet.
 • Terminologiarbete med juridiska termer och uttryck.

Ansökan

Ansökan till Domstolstolkning (pdf)

Spara ner formuläret på din dator och fyll i. Spara och skicka formuläret via mail till olga.lysova@hfs.se eller skriv ut formuläret och posta till adressen:

Olga Lysova
Härnösands folkhögskola
Box 14
871 21 HÄRNÖSAND

Kursupplägg

Lektioner pågår online via uppkoppling till Meet/Google:

 • 19 september 9.00-17.00
 • 20 september 9.00-16.00

Distansarbete via Google Classroom under 2 veckor efter sammankomsten, realia- och terminologi frågor.

Sista ansökningsdag:
11 september 2020.

Kostnader:
Skolan står för studiematerialkostnader: 600:-

Kursansvarig:
Olga Lysova
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se