Kontakttolk

Grundkurs Ukrainska steg 3 – för tolkar i slaviska språk

Kompetenshöjande kurs för kontakttolkar med andra slaviska tolkspråk.

Under kursen ska deltagaren fortsätta gå igenom en kontrastiv ukrainsk ljudlära och genomgångar av ukrainsk grammatik med särskilt fokus på särdrag mellan ukrainska och andra slaviska språk.

Efter genomgången kurs ska tolken kunna genomföra enkla tolkningsuppdrag mellan svenska och ukrainska.

Målgrupp för kursen är aktiva utbildade tolkar med slaviska tolkspråk samt deltagare som har gått kompetenshöjande kurs i ukrainska för nybörjare steg 2 under VT 2024.

Studier i ukrainsk grammatik:
Fonetik: betoning, konsonanternas assimilation. Morfologi: fördjupning i studier om ordklasser. Hur bildas nya ord med hjälp av suffixen(substantiv och adjektiv), prefix (verb). Lexikologi: verbsystemet, böjningssystem för pronomen och räkneord.

Syntax: satslära: fraser och satser, olika typer av huvudsatser. Rättstavning enligt regler om: obetonade vokaler, tonlösa och tonande konsonanter. Rättstavning av prefix. Förutom teoretiska studier ingår praktiska övningar i muntlig konversation och skriftliga övningar.

Kursen kommer att genomföras i form av online lektioner och praktiska övningar via skolans kursplattform Google Classroom och videokonferensen Meet samt egna studier individuellt och i grupp.

Kursbevis utfärdas till deltagare med minst 80% närvaro på online lektioner som aktivt deltagit i egna studier i grupp och individuellt.

Information och ansökan

Längd
15 veckor
Ansök senast
2024-07-26

5/8 – 21/11 2024

50 timmar. Distansundervisning. Online lektioner, vardagskvällar, eget arbete med praktiska övningar.

Eget material framtaget till kursen och lärobok. Ukrainska språket för utländska studerande. Steg för steg.

Antagningstest anordnas för nya sökande till steg 3.

Olga Lysova
Kursansvarig
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se

Ann-Charlotte Vallanger
Utbildningsledare
ann-charlotte.vallanger@hfs.se

Ansökan
Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.