Kontakttolk

Domstolstolkning

Fördjupningskurs för tolkar. Ansökan öppnar inom kort.

Ansökan öppnar inom kort.

30 timmar, sammankomst online. Språkhandledning i språkgrupper med minst 5 deltagare på distans efter sammankomsten.
Undervisande lärare: Olga Öhgren.

Efter genomgången kurs ska tolken ha fördjupade kunskaper om Sveriges domstolsväsende och kunna hantera specifika terminologin vid tolkning i domstol.

Kursen riktar sig mot aktiva tolkar som har gått grundutbildning till kontakttolk som står under tillsyn av MYH. För att delta i kursen ska tolken har gått delkurs Juridik för tolkar.

Ett kursbevis utfärdas till deltagare som har varit 100% närvarande på lektioner och aktivt deltagit i distansdelen.

Det svenska rättssystemets uppbyggnad 
Rättsväsendet, juridiska representanter
Processrättens grunder 
Civilmål
Brott och påföljder 
Individen och lagen 
Nya tekniska medel inom tolkningen i domstol
Tolkning för barn inom rättsväsendet

Introduktion i Straffrätten. Susanne Wennberg, Norstedts Juridik
http://www.domstol.se
http://www.domstol.se/Juridisk-ordlista/?pId=11699
https://www.advokatsamfundet.se
Terminologilistor i aktuella språk

Information och ansökan

12/9 – 2/10, 2022

En kostnad av 500 kr för studiematerial tillkommer. Din plats bekräftas efter att inbetalningen är genomförd.

Ann-Catrine Vesterholm
Kursansvarig
073-098 65 80
ann-catrine.vesterholm@hfs.se

Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.