Allmän kurs grundskole- och gymnasienivå

Att studera på Allmän kurs på Härnösands folkhögskola är en möjlighet att få allmän behörighet till högskola eller yrkeshögskola. På Allmän kurs kan du läsa klart både grundskolan och gymnasiet. Även du som redan har betyg från gymnasiet kan läsa Allmän kurs för att förbättra dina chanser att komma in på högskolan via ytterligare en urvalsgrupp.

Studera utifrån dina förutsättningar

När du studerar på Allmän kurs gör vi tillsammans med dig en studieplanering där omfattning och studietakt avgörs utifrån dina individuella behov och din bakgrund. Under din studietid möter du andra studerande med olika ålder och bakgrund, varav en del bor här på skolan. På Härnösands folkhögskola tycker vi det är viktigt att skapa en trygg studiemiljö för dig. Vi erbjuder stöd i att strukturera dina studier och kan ge dig extra stöttning vid behov. Här får du möjlighet att utvecklas som människa på många olika plan.

Vi deltar i gemensamma arrangemang på skolan som temadagar, musikprogram och föreläsningar.

Folkhögskolan har inga centrala kursplaner vilket ger pedagogerna friheten att forma innehållet i kurserna. Det ger dig som kursdeltagare stor möjlighet till inflytande. Tillsammans bygger pedagoger och studerande ämnesintegrerad kunskap för att skapa sammanhang, begriplighet och meningsfullhet. Kontinuerliga inslag i kursen är studieteknik, kultur, studiebesök, livsstil och hälsa, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och livsåskådning. 

Som studerande har du en mentor och ingår i en mindre mentorsgrupp med andra studerande. Mentorsgruppen träffas varje vecka för att stämma av, få information, gå igenom veckans schema och ta upp aktuella frågor. Du och din mentor har samtal och uppföljningar regelbundet om dina studier, trivsel och studieomdöme. Varje klass har ett hemklassrum som kompletteras med andra lärmiljöer och grupprum.

Behörigheter för studier på högskola innefattar Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Matte 1, Eng 5 och 6, Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1, Religion 1 och Naturkunskap 1a1.

Behörighet till yrkeshögskola innefattar Svenska eller Svenska som andraspråk 1 och 2, Engelska 5, Matematik 1, Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1, Religion 1 och Naturkunskap 1a1.

Vi erbjuder även vissa kurser för särskild behörighet till universitet och högskola: Ma 2, Historia 1a2, Sh 1a2 samt Nk 1a2.

Efter genomgången kurs får du ett samlat utlåtande om din förmåga till fortsatta studier, ett studieomdöme. Studieomdömet bygger på en helhetsbedömning av olika faktorer som tillsammans speglar din studieförmåga. Studieomdömet avser den studerandes förmåga att tillgodogöra sig fortsatt utbildning.

Folkhögskolestuderande med studieomdöme och intyg om grundläggande behörighet utgör en egen urvalsgrupp vid tillträde till högskolan.

Information och ansökan

Längd
1-3 år
Studietakt
50-100 %
Studiestödsnivå (CSN)
Grundskole- och gymnasienivå
Språk
Svenska

31 maj till höststart, 30 november till vårstart.

Efter sista ansökningsdag har vi löpande antagning om det finns platser kvar. Ansökningar behandlas då i den ordning de kommer in.

VT 23: 9 januari – 9 juni
HT 23: 21 augusti – 15 december
VT 24: 8 januari – 31 maj

Vi antar efter dina behov samt dina förutsättningar att tillgodogöra dig kursen. Vi antar alltså inte på betyg, men du måste skicka med betygskopior eftersom vi vill veta vad du gjort tidigare och vad du behöver komplettera.

När vi bedömer ansökningar kan vi komma att ringa upp dig – så det är alltså viktigt att du svarar i telefon!

Grundavgift 500 kr erläggs terminsvis och återbetalas inte.

Det tillkommer kursspecifika kostnader för exempelvis böcker och studiebesök/resor. Mer information lämnas i välkomstbrevet.

Läs mer om studentboende

Du bekräftar din plats genom att:

  • Betala grundavgift på 500 kr via Swish till 123 264 3575 alternativt via IBAN SE78 8000 0842 0297 4773 8814 (återbetalas ej). OBS ange namnet på din kurs!
  • Tacka ja till erbjuden studieplats i SchoolSoft.
Andreas Torndahl
070-183 70 60
0611-55 85 22
Ansökan HT 23
Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.