Allmän kurs

Allmän kurs är en behörighetsgivande kurs för dig som vill ha ett stort inflytande över dina studier och vill utveckla din förmåga att studera. På Allmän kurs har vi möjlighet att intyga grundskolekompetens eller grundläggande behörighet för studier på universitet, högskola eller yrkeshögskola när du läser heltidsstudier ett, två eller tre år.

Än finns platser kvar och det går bra att göra en sen ansökan!

Omfattning och nivå avgörs utifrån din individuella bakgrund och genom en studieplanering som vi gör tillsammans med dig. Under din studietid möter du andra studerande och engagerade pedagoger och erbjuds möjligheten att utvecklas både som person och samhällsmedborgare. 

Vi deltar i gemensamma arrangemang på skolan som temadagar, musikprogram, föreläsningar och intressegrupper. 

Folkhögskolan har inga centrala kursplaner vilket ger pedagogerna friheten att forma innehållet i kurserna. Det ger dig som kursdeltagare stor möjlighet till inflytande. Tillsammans bygger pedagoger och studerande ämnesintegrerad kunskap för att skapa sammanhang, begriplighet och meningsfullhet. Kontinuerliga inslag i kursen är studieteknik, musik, studiebesök, livsstil och hälsa, mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och livsåskådning. Kursens engagerade arbetslag arbetar på ett varierat sätt tillsammans med dig och utgår från dina och gruppens styrkor och behov.

Som studerande har du en mentor och ingår i en mindre mentorsgrupp med andra studerande. Mentorsgruppen träffas regelbundet varje vecka för att stämma av, få information, gå igenom veckans kursinnehåll och ta upp aktuella frågor. Du och din mentor har samtal och uppföljningar regelbundet om dina studier, trivsel, studieomdöme m.m. Kursen är anpassad för att alla studerande ska ges förutsättningar och möjlighet att tillgodogöra sig kursinnehållet. Varje klass har ett hemklassrum som kompletteras med andra lärmiljöer och grupprum.

Grundläggande behörighet från gymnasieskolan innefattar Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Matte 1 a, b eller c, Eng 5 och 6, Samhällskunskap 1a1/1a2, Historia 1a1, Religion 1 och Naturkunskap 1a1/1a2.

Behörighet till yrkeshögskola innefattar Svenska eller Svenska som andraspråk 1 och 2, Engelska 5, Matematik 1 a, b, eller c, Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1, Religion 1 och Naturkunskap 1a1.

Efter genomgången kurs får du ett samlat utlåtande om din förmåga till fortsatta studier, ett studieomdöme. Studieomdöme är ett uttryck för folkhögskolans egna kunskapssyn och helhetsbedömning som sätts årligen. Studieomdömet bygger på en helhetsbedömning av olika faktorer som tillsammans speglar studieförmågan. Studieomdömet avser den studerandes förmåga att tillgodogöra sig fortsatt utbildning.

Folkhögskolestuderande med studieomdöme och intyg om grundläggande behörighet utgör en egen urvalsgrupp vid tillträde till högskolan. Information om studieomdöme ges vid kursstart.

Information och ansökan

Längd
1-3 år
Studietakt
100 %
Studiestödsnivå (CSN)
Grundskole- och gymnasienivå
Språk
Svenska

VT 22: 10/1-10/6

HT 22: 15/8-16/12

VT 23: 9/1-9/6

30 april till höststart, 15 november till vårstart. Efter sista ansökningsdag har vi löpande antagningom det finns platser kvar. Ansökningar behandlas då i den ordning de kommer in.

Vi antar efter dina behov samt dina förutsättningar att tillgodogöra dig kursen. Vi antar alltså inte på betyg, men du måste skicka med betygskopior eftersom vi vill veta vad du gjort tidigare och vad du behöver komplettera. Vid antagningen är vi måna om att få studerande i olika åldrar och med skiftande bakgrunder.

När vi bedömer ansökningar kan vi komma att ringa upp dig – så det är alltså viktigt att du svarar i telefon!

Grundavgift 500 kr (300 kr för distanskurs) erläggs i samband med bekräftelse på erbjuden studieplats. Det tillkommer kursspecifika kostnader för exempelvis böcker och studiebesök/resor. Grundavgiften återbetalas ej.

Mer information lämnas i välkomstbrevet.

Heléne Persson

Utbildningsledare/chef Allmän kurs och Kontakttolk
073-041 26 77

helene.persson@hfs.se

 

Ansökan HT 22
Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.