Vård och omsorgsutbildning undersköterska – distans

Behovet av utbildade undersköterskor i samhället är mycket stort. Att arbeta som undersköterska innebär ett ansvarsfullt arbete där man arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov vård, omsorg, stöd och service. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man arbetar. Undersköterskor arbetar till exempel på sjukhus, särskilt boende eller inom hemtjänst . Arbetet handlar om att skapa trygghet, både för vård- och omsorgstagare och anhöriga. En stor del av arbetet handlar om att ge en god omvårdnad utifrån individens behov och förutsättningar.

Utbildningen är ett samarbete mellan Härnösands folkhögskola och Samariterhemmet.

Längd:
40 veckor

Studietakt:
100%, distans med digitala och fysiska träffar.

Terminstider:
HT 21: 16 augusti – 17 december

VT 22: 10 januari – 10 juni

Ansök senast:
13 juni, 2021

Antagningsvillkor:
Behörighetskrav: svenska 1/ svenska som andraspråk 1 och minst 1 års arbetslivserfarenhet på halvtid.

Bifoga betygskopior, tjänsteintyg och ett personligt brev i din ansökan där du berättar om dig själv och varför du vill gå den här utbildningen.

Antagningsprocess:
Vi ringer upp dig för att gå igenom ansökan, betyg, tjänstgöringsintyg och personligt brev.

Efter det får du ett besked om antagning.

Studiestödsnivå:
Gymnasienivå A2

Kostnader:
Litteraturkostnad: cirka 2500 kr per termin. Du ser till att införskaffa din litteratur själv inför varje delkurs.

Servicekostnad: 800 kr per termin.

Övrigt:
Tillgång till egen dator med kamera, mikrofon och  internet är ett krav.

Det ingår validerande praktikinslag.

Samtliga moment i utbildningen är obligatoriska.

Vid fullföljd utbildning erhålls ett kursintyg.

Frågor kring utbildningen skickas till: 
Maria Hovstadius, maria.hovstadius@samariterhemmet.se

Kontaktpersoner, Härnösands folkhögskola:
Andreas Torndahl
Utbildningsledare
0611-55 85 22
070-183 70 60
andreas.torndahl@hfs.se

Åsa Sandberg
Kursansvarig
asa.sandberg@hfs.se

Målgrupp

Yrkesverksam vårdpersonal som saknar undersköterskekompetens.
Fysiska träffar sker i Uppsala, Samariterhemmet Hotell och Konferens, Dragarbrunnsgatan 69.

Kursinnehåll

 • Utbildningen bygger på det nationella yrkespaketet för undersköterska.
 • Anatomi och fysiologi 1 och 2 
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2
 • Gerontologi och geriatrik
 • Hälso- och sjukvård 1 och 2
 • Omvårdnad 1 och 2
 • Psykiatri 1 och 2
 • Psykologi 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Social omsorg 1 och 2
 • Vård- och omsorg, specialisering

Samarbete

Utbildningen är ett samarbete mellan Härnösands folkhögskola och Samariterhemmet.