Yrkessvenska vård och omsorg

Det finns ett stort behov på arbetsmarknaden av utbildad personal inom vård och omsorg. Den här kursen förbereder personer med svenska som andraspråk för fortsatta studier eller vikariat inom vård och omsorg. Vid kursens slut får du ett intyg som innehåller alla kursmoment.

Kursinnehåll

 • Vård och omsorg
 • Yrkesroller 
 • Hemtjänst 
 • Gruppboende 
 • Personlig assistans
 • Psykiatri  
 • Sjukdomar 
 • Hygien och smittspridning
 • Människokroppens organ och funktion,
 • Hälsa och ohälsa 
 • Livets slutskede 
 • Personlig vård 
 • Etiskt förhållningssätt 
 • Kommunikation och bemötande 
 • Serviceuppgifter
 • Användning och hantering av läkemedel
 • Lagar, ansvar och sekretess

Förutom de olika kursmomenten deltar man också på gemensamma arrangemang på skolan som temadagar, musikprogram, föreläsningar och intressegrupper.

Här hittar du information om hur du ansöker

Kursfakta

Studietakt:
100%, kursen är CSN berättigad på grundnivå.

Kommande kurser:
HT 2020: 21/9 – 29/1
VT 2021: 8/2 – 11/6

Ansök senast:
31/12 december till vårtermin. Efter sista ansökningsdag har vi löpande antagning om det finns platser kvar. Ansökningar behandlas då i den ordning de kommer in.

Vi har tagit fram en manual för att du lättare ska kunna ansöka till kursen. Skulle du behöva extra hjälp med din ansökan så går det att ringa till 072-452 56 01 på måndagar mellan kl 14:00 – 15:00.

Antagningsvillkor:
Färdig med SFI D  eller motsvarande, bifoga betygskopior vid ansökan. Vid antagningen är vi måna om att få studerande i olika åldrar och med skiftande bakgrunder.

Antagningsprocess:
När vi bedömer ansökningar kan vi komma att ringa upp dig – så det är alltså viktigt att du svarar i telefon!

Kostnader:
Litteratur- och servicekostnader, 800 kr.

Kontaktperson:
Andreas Torndahl
0611-55 85 22
070-183 70 60
andreas.torndahl@hfs.se