I förgrunden syns en oskarp person. I mitten av bilden står en ung ljushårig tjej och gör tecknet för "Härnösand"

Teckenspråk

Det här är en kurs på distans för dig som vill lära dig teckenspråk från grunden. Den ska ge dig tillräckliga kunskaper för vardagskommunikation på teckenspråk.

Målgrupp

  • Du som vill få grundläggande kunskaper i teckenspråk och klara en vardagskommunikation
  • Du som behöver teckenspråk i ditt yrke eller har teckenspråkiga personer i din närhet
  • Du som kanske så småningom vill utbilda dig till tolk
  • Du som vill göra något annat under ett år och samtidigt utveckla ett nytt språk

Kursupplägg

Kursen ges på distans halvfart med sex obligatoriska inneveckor på folkhögskolan (tre på hösten och tre på våren). Under inneveckorna pågår studierna på heltid. För att delta i kursen måste du ha tillgång till dator med webbkamera och fast bredband samt gärna en Ipad eller annan surfplatta. Under distansveckorna är det obligatoriska Skypeträffar. Du behöver lämna in uppgifter varje dag.

Kursinnehåll

  • Teckenspråk
  • Fakta om dövas historia och kultur (dövrealia)
  • Studiebesök
  • Friskvård (inneveckor)
  • Livsåskådning (inneveckor)

Ett visuellt språk

Teckenspråk har som alla andra språk egen grammatik och syntax. Till skillnad från talade språk är teckenspråk visuellt (ljudlöst). Omkring 10 000 personer i Sverige har teckenspråk som första språk.

Teckenspråkiga lärare

Ett kvalificerat lärarlag, där flera har teckenspråk som första språk, ansvarar för kursen. Härnösands folkhögskola har en väl utbyggd verksamhet på flera nivåer inom teckenspråksområdet.

Uppdaterad: 2018-02-27
Till sidans topp