Tonsättarskola

Musiklinjen Kapellsberg erbjuder en modern tonsättarskola med utbildning i musikalisk komposition med specialinriktningar som filmmusik, spelmusik och multimedia. Tonvikt läggs på samarbeten med musiker och ensembler och gränsöverskridande mot andra konstformer.

Tonsättarskolan erbjuder två olika kurser: Grundkurs och Fördjupningskurs. Till grundkursen kan du söka utan särskilda musikteoretiska förkunskaper. Fördjupningskursen vänder sig till dig som har en utbildning och/eller är verksam som tonsättare eller arrangör och vill utveckla det egna skapandet.

Du får lära känna musik i olika sammanhang, hur den har vuxit fram och såväl påverkat som påverkats av sin samtid. Du får experimentera med att skriva musik för olika instrument och ensembler samt arbeta med inspelning och mixning med virtuella instrument. Du får en teoretisk och praktisk grund för att förstå och förverkliga dina idéer. Utbildningen ger dig också förutsättningar för att studera vidare på exempelvis någon av landets musikhögskolor.

Kursupplägg

Under den tvååriga utbildningen kommer du att arbeta med

 • instrumentalmusik
 • vokalmusik/musikdramatik
 • elektroakustisk musik
 • film- och spelmusik

Du har regelbunden handledning i ditt arbete, både individuellt och tillsammans med de andra tonsättareleverna, parallellt med musikteori- och gehörsundervisning. Vid sidan av det schemalagda arbetet krävs en hel del eget arbete. Du har tillgång till arbets- och övningsrum samt en studiolokal även efter skoltid samt på kvällar och helger.

Under utbildningen kommer du att jobba med flera kompositionsprojekt där målsättningen är att din musik ska framföras och du ska få möjligheten att arbeta tillsammans med andra, både i musiken och med andra uttrycksformer som exempelvis filmskapare och dansare.

Kursinnehåll

 • Individuell handledning, grupplektioner och föreläsningar
 • Musik- och satslära, gehör, kompositionsmetoder, notskrift, formanalys
 • Musikens utveckling genom historien och musikens funktion i samhället
 • inspelning och mixning, virtuella instrument, notskrivningsprogram
 • Grundläggande slagteknik, ensembleledning, verkanalys
 • Studiebesök. Auskultation vid repetitioner och inspelningar, roddning och arbete bakom kulisserna

Samarbeten

Du får arbeta med övriga studerande på musiklinjen, samt med folkhögskolans dans- och filmlinjer. Vi samarbetar också med Musik Västernorrland och Nordiska kammarensemblen, Föreningen Nymus, Härnösands domkyrkoförsamling samt framstående musiker och tonsättare i regionen.

Antagningskurs

I stället för inträdesprov har vi antagningskurs. Inför den ska du skicka in 2–5 egna kompositioner. Om de är skrivna för akustiska instrument vill vi ha både ljudfiler som mp3 och noter som pdf. Om de är producerade med t ex virtuella instrument räcker ljudfiler. Välj kompositioner som ger en så fullständig och rättvis bild av ditt skapande som möjligt och skickas till david.saulesco@hfs.se senast 24 mars.

Vid antagningen får du göra diagnostiska prov i musik- och satslära samt gehör. Du blir också en kort intervju där du får presentera dig själv och berätta om de stycken du skickat in.

Du behöver inte ha förkunskaper i exempelvis musikteori men måste ha lusten att lära. Det är en fördel om du sjunger och/eller spelar något instrument.

Lärare

David Saulesco, tonsättare, skribent, sångare och pedagog. Har studerat för bland andra Jan Sandström och Johan Ramström i Piteå samt Peter Lyne och Fredrik Högberg i Härnösand. Skriver huvudsakligen kammarmusik och vokalmusik, bland annat ett uppmärksammat Juloratorium (2013), beställningsverket ”Tolerance” (2015) till Nordiska kammarensemblen och Nordiska blåsarkvintetten och dessutom musik i dator- och videospel. Arbetar även som föreläsare och skribent åt bland annat Sveriges Radio och uppträder som sångsolist, senast med en dramatisering av sångcykeln ”The Juliet Letters”.

Tonsättarskolan erbjuder fördjupande utbildning i komposition. Utbildningen vänder sig till dig som kanske redan gått kandidatutbildning i komposition på musikhögskola och behöver tid att fokusera på det egna skapandet eller förbereda dig för master-studier.

Utbildningen är även lämplig för dig som är verksam i musiklivet som tonsättare, kyrkomusiker, arrangör eller musiklärare som vill utveckla det egna skapandet. Tonsättarskolan är ”genrefri”, vilket innebär att du kan studera vilken musikalisk inriktning du önskar. 

Kursinnehåll

 • Komposition/handledning. Handledning i komposition utifrån ditt eget skapande.
 • Kompositionsseminarium/forum. Undervisning i grupp med fördjupning och diskussion.
 • Estetik – Konstuppfattning. Seminarium och litteraturkurs om konst och musik som medvetandeform vilket syftar till att öka konstförståelsen och därmed uppfattningen om det egna skapandet.
 • Musikalisk gestaltning. Formlära, verkanalys, och diskussionsforum utifrån specifika verk och de studerandes eget skapande.
 • Instrumentation/klangregi. Instrumentkännedom, partiturstudier och orkestrering. Virtuell akustik, ljudlära och ljudmixning (EAM) Programvaror: ProTools, Logic, Digital Performer, MachFive 3, Kontakt 5, m fl.
 • Samarbete med andra uttrycksformer. Samarbete om verk med koreografer, dansare, filmare m.fl
 • Företagande i kulturbranschen. Att driva ett enmansföretag. F-skatt. Utförandeersättning/royalty/STIM/förlag
 • Videoproduktion/multimedia. Digitalkamera, videoredigering, videoeffekter, green-screenfilmning, videoproduktion, ljudläggning m.m. Programvaror: Final Cut Pro X, Motion, Arkaos Grand VJ, Media Master.

Samarbeten

Du får samarbeta med andra studerande (musiker och sångare) på musiklinjen, operastudion och danslinjen. Vi samarbetar också med Nordiska kammarensemblen, Örnsköldsviks kammarkör, Härnösands slagverksensemble, Härnösand Opera Academy, iOpera AB (multimediaproduktion), Gehrmans Musikförlag m fl.

Antagningskurs

I stället för inträdesprov har vi antagningskurs med lektion och olika prov. Inför den ska du skicka in minst två egna kompositioner. Ljudfiler som mp3 och noter som pdf skickas till helen.lundquist@hfs.se senast 24 mars.

Lärare

Fredrik Högberg, tonsättare vars produktion omfattar orkesterverk, konserter, kammarmusik och multimedia. Fredrik Högbergs verk har uppförts och spelats in av orkestrar över hela världen och av framstående solister som Niklas Sivelöv, Martin Fröst, Isabelle van Keulen, Malena Ernman, Christian Lindberg, Nils Landgren, Ole Edvard Antonsen, Håkan Hardenberger och Øystein Baadsvik. 2014 nominerades hans multimediaverk, Ice Concerto till Nordiska rådets musikpris. http://www.youtube.com/watch?v=8nGNoxLSMQU#t=58

Peter Lyne, tonsättare och pedagog, medlem i Föreningen Svenska Tonsättare. Studerat för tonsättarna Edmund Rubbra och Kenneth Leighton i Oxford, England. Kom till Sverige 1969, vidare studier för Ingvar Lidholm. Har bl a skrivit två symfonier (1988 och 2012), konserter för klarinett (Martin Fröst) och blockflöjt (Dan Laurin), sångcykeln ”Svalorna i katedralen” för baryton och orkester, många kammarmusikaliska verk, bl a en blåsarkvintett, en septett, en violinsonat och en pianokvintett, sånger för röst och piano samt körverk.

Jonas Söderman Bohlin, tonsättare, utbildad vid Kungliga Musikhögskolan 1990-97 med studier i komposition för Daniel Börtz, Sven-David Sandström och Magnus Lindberg. Studier i kontrapunkt, musikteori och arrangering 1990-93 för Lars-Erik Rosell och Bo Wallner. Studier i elektroakustisk musik 1991-97 för Bill Brunson och Pär Lindgren. Kapellsbergs Musikskola 1987-90 - studier i kontrapunkt, musikteori, arrangering och komposition för Olov Franzén, Jan Wolf-Watz och Peter Lyne.

I Jonas Söderman Bohlins verksförteckning märks bl.a. filmmusik till Hold me Down, filmmusik till dokumentärerna Mother’s Wish och Steam of Life, Holocene- ett sekulärt oratorium till Östersjöfestivalen med dirigent Esa-Pekka Salonen samt ett antal solokonserten. 2018 har hans helaftonsopera Tristessa premiär på Kungliga operan.

Uppdaterad: 2017-01-10
Till sidans topp