Tonsättarskola

Musiklinjen Kapellsberg erbjuder en modern tonsättarskola med utbildning i musikalisk komposition med specialinriktningar som filmmusik, spelmusik och multimedia. Tonvikt läggs på samarbeten med musiker och ensembler och gränsöverskridande mot andra konstformer.

Tonsättarskolan erbjuder två olika kurser: Grundkurs och Fördjupningskurs. Till grundkursen kan du söka utan särskilda musikteoretiska förkunskaper. Fördjupningskursen vänder sig till dig som har en utbildning och/eller är verksam som tonsättare eller arrangör och vill utveckla det egna skapandet.

Kursfakta

Längd: 2 år
Studietakt: Helfart
Terminstider: VT 19, 7 jan–20 jun.

HT 19, 2 sep – 20 dec, VT 20, 8 jan – 17 jun. 

Ansök senast:
26 mars. 
Kallelse skickas sedan ut till antagningskurs. Efter sista ansökningsdag har vi löpande antagning om det finns platser kvar och antagningstillfälle har ordnats. Ansökningar behandlas då i den ordning de kommer in.

Antagningsvillkor:
I stället för inträdesprov har vi antagningskurs med lektion och olika prov. Mer information och särskilda provuppgifter finns i beskrivning av inriktningarna.

Antagningskurs: 8 april

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå

Kostnader: Litteratur, studieresor samt en servicekostnad(1000 kr per termin).

Kontaktperson:
Helén Lundquist-Dahlén
0611-55 85 52
072-240 10 08 helen.lundquist@hfs.se

[rtbs name=”tonsattare”]

Grundkurs

Du får lära känna musik i olika sammanhang, hur den har vuxit fram och såväl påverkat som påverkats av sin samtid. Du får experimentera med att skriva musik för olika instrument och ensembler samt arbeta med inspelning och mixning med virtuella instrument. Du får en teoretisk och praktisk grund för att förstå och förverkliga dina idéer. Utbildningen ger dig också förutsättningar för att studera vidare på exempelvis någon av landets musikhögskolor.

Kursupplägg
2-årig utbildning i musikalisk komposition med inriktning mot
• instrumentalmusik
• vokalmusik/musikdramatik
• elektroakustisk musik
• film- och spelmusik 

Du har regelbunden handledning i ditt arbete, både individuellt och tillsammans med de andra tonsättareleverna, parallellt med musikteori- och gehörsundervisning. Vid sidan av det schemalagda arbetet krävs en hel del eget arbete. Du har tillgång till arbets- och övningsrum samt en studiolokal även efter skoltid samt på kvällar och helger.

Under utbildningen kommer du att jobba med flera kompositionsprojekt där målsättningen är att din musik ska framföras och du ska få möjligheten att arbeta tillsammans med andra, både i musiken och med andra uttrycksformer som exempelvis filmskapare och dansare.

Kursinnehåll

 • Komposition: individuell handledning, grupplektioner och föreläsningar
 • Musikteori: musik- och satslära, gehör, kompositionsmetoder, notskrift, formanalys
 • Musikhistoria: musikens utveckling genom historien och musikens funktion i samhället
 • Musikteknik: inspelning och mixning, virtuella instrument, notskrivningsprogram
 • Dirigering: grundläggande slagteknik, ensembleledning, verkanalys
 • Studiebesök: auskultation vid repetitioner och inspelningar, roddning och arbete bakom kulisserna

Fördjupningskurs

Tonsättarskolan erbjuder fördjupande utbildning i komposition. Utbildningen vänder sig till dig som kanske redan gått kandidatutbildning i komposition på musikhögskola och behöver tid att fokusera på det egna skapandet eller förbereda dig för master-studier.

Utbildningen är även lämplig för dig som är verksam i musiklivet som tonsättare, kyrkomusiker, arrangör eller musiklärare som vill utveckla det egna skapandet. Tonsättarskolan är ”genrefri”, vilket innebär att du kan studera vilken musikalisk inriktning du önskar. 

Kursinnehåll

 • Komposition/handledning. Handledning i komposition utifrån ditt eget skapande.
 • Kompositionsseminarium/forum. Undervisning i grupp med fördjupning och diskussion
 •  Musikaliskt hantverk. gehör, musiklära och satslära 
 • Musikalisk gestaltning.Formlära, verkanalys, och diskussionsforum utifrån specifika verk och de studerandes eget skapande.
 • Instrumentation/klangregi.Instrumentkännedom, partiturstudier och orkestrering. Virtuell akustik, ljudlära och ljudmixning (EAM) Programvaror: ProTools, Logic, Digital Performer, MachFive 3, Kontakt 5, m fl.
 • Samarbete med andra uttrycksformer.Samarbete om verk med koreografer, dansare, filmare m.fl

Lärare

Peter Lyne, David Saulesco och Jonas Söderman Bohlin.