Operastudio

Operastudion vid Härnösands folkhögskola är en av Sveriges största och mest välrenommerade förberedande operautbildningar. En mycket viktig del i utbildningen är de fullskaliga operaproduktioner som årligen uppförs.

Kursinnehåll

Vi erbjuder ett allsidigt utbildningsprogram som utmanar dig att utveckla en sångteknik för opera, en musikalisk medvetenhet och ett språkligt självförtroende med uttal och diktion. Du får hjälp att utveckla en kroppsmedvetenhet och scennärvaro såväl som mental fokusering och strategier för mål och måluppfyllelse. Det är en krävande utbildning i en trygg miljö med positiv konkurrens där vi uppmuntrar och stödjer varandra. Här finns kompetenta och engagerade lärare i nära samarbete för varje enskild sångares behov och utveckling.

Kursfakta

Längd: 2–3 år
Studietakt: 100%
Terminstider:
VT 2020: 7 januari – 18 juni
HT 2020: 24 augusti – 18 december
VT 2021 – 11 januari – 24 juni

Ansök senast:
16 mars. 
Kallelse skickas sedan ut till antagningskurs. Efter sista ansökningsdag har vi löpande antagning om det finns platser kvar och antagningstillfälle har ordnats. Ansökningar behandlas då i den ordning de kommer in.

Antagningsvillkor:
I stället för inträdesprov har vi antagningskurser med lektion och olika prov. Mer information och särskilda provuppgifter finns i kursbeskrivningen på den här sidan.

Antagningskurser: 27-29 mars (läs mer nedan)

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå

Kostnader: Litteratur, studieresor samt en servicekostnad (1150 kr per termin).

Kontaktperson:
Helén Lundquist-Dahlén
0611-55 85 52
072-240 10 08 helen.lundquist@hfs.se

Lärarpresentationer

Föreställningar och evenemang: harnosandopera.se

Ämnen

 • Individuella sånglektioner två gånger i veckan
 • Interpretation
 • Masterclass
 • Språk – uttal och grammatiska grunder i italienska, franska, engelska och tyska
 • Vocal structure
 • Gehör
 • Musikaliskt hantverk
 • Teater
 • Musikalisk och scenisk gestaltning
 • Kontaktimprovisation
 • Kammarkör/operakör
 • Föreläsningar
 • Musikhistoria/operahistoria
 • Konserter

Operaproduktioner

Årligen görs operascener och hela operaproduktioner.

Antagningskurs

I stället för inträdesprov har vi antagningskurser. Antagningskursen startar dag 1 kl 15.30 och slutar dag 2 efter ditt sista provmoment ca 14.00.

Dag 1: Sånglektion med någon av våra sångpedagoger, skriftligt prov i gehör, muntligt prov i gehör, scenprov.
Dag 2: Uppsjungning för antagningsnämnd, musiklära och satsläraprov.

Till din enskilda lektion: Ta med repertoarlista och noter (ett ex till läraren) till din uppsjungningsrepertoar samt gärna flera sånger ur din repertoarlista.

Till uppsjungningsmomentet: Förbered två sånger varav minst en operaaria. Noter skickas till pianist senast 16 mars till info@hfs.se eller Härnösands folkhögskola, Musiklinjen Kapellsberg, Box 14, 871 21 Härnösand. Glöm inte att skriva ditt namn på varje stycke!