12 personer står på en upplyst scen och sjunger opera

Operastudio

Operastudion vid Härnösands folkhögskola är en av Sveriges största och mest välrenommerade förberedande operautbildningar. En mycket viktig del i utbildningen är de fullskaliga operaproduktioner som årligen uppförs. Utbildningen har sedan 2014 etablerat ett nära samarbete med Kashu-do studios med professor Jean Ronald LaFond som en av våra sånglärare.

Kursinnehåll

Vi erbjuder ett allsidigt utbildningsprogram som utmanar dig att utveckla en sångteknik för opera, en musikalisk medvetenhet och ett språkligt självförtroende med uttal och diktion. Du får hjälp att utveckla en kroppsmedvetenhet och scennärvaro såväl som mental fokusering och strategier för mål och måluppfyllelse. Det är en krävande utbildning i en trygg miljö med positiv konkurrens där vi uppmuntrar och stödjer varandra. Här finns kompetenta och engagerade lärare i nära samarbete för varje enskild sångares behov och utveckling.

Tre nivåer

Utbildningen är indelad i tre nivåer där du söker till nästa nivå.

 • Interpretation
 • Språk – uttal och grammatiska grunder i italienska, franska, engelska och tyska
 • Vocal structure
 • Tai Chi/Kung Fu
 • Gehör
 • Satslära
 • Kammarkör/operakör
 • Ensemblesång
 • Föreläsningar
 • Musikhistoria/operahistoria
 • Masterclasses och konserter

Särskilda ämnen på nivå 1

 • Vokalteknik 1
 • Grundläggande rörelseträning
 • Kroppen som uttrycksmedel
 • Teater
 • Musikalisk och scenisk gestaltning 1

Särskilda ämnen på nivå 2

 • Vokalteknik 2
 • Rörelseträning, scenisk rörelse
 • Musikalisk och scenisk gestaltning 2
 • Teater
 • Operascener/operaproduktioner

Särskilda ämnen på nivå 3

 • Vokalteknik 3
 • Konst och konstnärskap
 • Auditionteknik
 • Text och musikanalys
 • Scenisk gestaltning
 • Operascener/operaproduktioner

Operaproduktioner

Årligen görs operascener och hela operaproduktioner.

Antagningskurs

I stället för inträdesprov har vi antagningskurser. Antagningskursen startar dag 1 kl 15.30 och slutar dag 2 efter ditt sista provmoment ca 14.00.

Dag 1: Sånglektion med någon av våra sångpedagoger, skriftligt prov i gehör, muntligt prov i gehör, scenprov.
Dag 2: Uppsjungning för antagningsnämnd, musiklära och satsläraprov.

Till din enskilda lektion: Ta med repertoarlista och noter (ett ex till läraren) till din uppsjungningsrepertoar samt gärna flera sånger ur din repertoarlista.

Till uppsjungningsmomentet: Förbered två sånger varav minst en operaaria. Noter skickas till pianist senast 25 mars till info@hfs.se eller Härnösands folkhögskola, Musiklinjen Kapellsberg, Box 14, 871 21 Härnösand. Glöm inte att skriva ditt namn på varje stycke!

Uppdaterad: 2017-09-22
Till sidans topp