Operastudio

Operastudion Kapellsberg vid Härnösands folkhögskola är en av Sveriges största och mest välrenommerade förberedande operautbildningar. En mycket viktig del i utbildningen är de fullskaliga operaproduktioner som årligen uppförs.

Till Operastudion Kapellsberg söker sig studerande från hela Sverige och även internationellt. Till oss kommer studerande direkt efter gymnasiet, efter andra folkhögskoleutbildningar eller efter en kandidatutbildning. Vi anpassar studierna efter dina förkunskaper. Vi förbereder dig för vidare studier på Operahögskolor i Sverige och utomlands eller för ett verksamt yrkesliv.  

Sedan 2015 har 25 studerande gått direkt vidare till operahögskolorna i Stockholm och Göteborg, Guildhall eller Royal Academy i London. 

Kursinnehåll

Vi erbjuder ett allsidigt utbildningsprogram som utmanar dig att utveckla en sångteknik för opera, en musikalisk medvetenhet och ett språkligt självförtroende med uttal och diktion. Du får hjälp att utveckla en kroppsmedvetenhet och scennärvaro såväl som mental fokusering och strategier för mål och måluppfyllelse. Det är en krävande utbildning i en trygg miljö med positiv konkurrens där vi uppmuntrar och stödjer varandra. Här finns kompetenta och engagerade lärare i nära samarbete för varje enskild sångares behov och utveckling.

Kursfakta

Längd: 2–3 år
Studietakt: 100%
Terminstider:
VT 2020: 7 januari – 18 juni
HT 2020: 24 augusti – 18 december
VT 2021 – 11 januari – 24 juni

Ansök senast:
16 mars. 
Kallelse skickas sedan ut till antagningskurs. Efter sista ansökningsdag har vi löpande antagning om det finns platser kvar och antagningstillfälle har ordnats. Ansökningar behandlas då i den ordning de kommer in.

Antagningsvillkor:
I stället för inträdesprov har vi antagningskurser med lektion och olika prov. Mer information och särskilda provuppgifter finns i kursbeskrivningen på den här sidan.

Antagningskurser: 27-29 mars (läs mer nedan)

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå

Kostnader: Litteratur, studieresor samt en servicekostnad (1150 kr per termin).

Kontaktperson:
Helén Lundquist-Dahlén
0611-55 85 52
072-240 10 08 helen.lundquist@hfs.se

Lärarpresentationer

Föreställningar och evenemang: harnosandopera.se

Ämnen

 • Individuella sånglektioner två gånger i veckan
 • Interpretation
 • Masterclass
 • Språk – uttal och grammatiska grunder i italienska, franska, engelska och tyska
 • Vocal structure
 • Gehör
 • Musikaliskt hantverk
 • Teater
 • Musikalisk och scenisk gestaltning
 • Kontaktimprovisation
 • Kammarkör/operakör
 • Föreläsningar
 • Musikhistoria/operahistoria
 • Konserter

Operaproduktioner

Årligen görs operascener och hela operaproduktioner.

Antagningskurs

Välkommen till vår antagningskurs. Under tre dagar får du möta våra lärare i lektioner i sång och scenspråk. Du får se vår Barnoperaproduktion Lilla Trollflöjten och möta våra nuvarande studerande.

Du gör också antagningsprov och provmomenten är:

 • sångprov
 • skriftligt och muntligt prov i gehör
 • musiklära- och satsläraprov
 • scenprov 

Antagningskursen startar fredag 27 mars kl 13.00 och slutar söndag 29 mars kl 12.00

Till din enskilda sånglektion lektion: Ta med repertoarlista och noter (ett ex till läraren) till din uppsjungningsrepertoar samt gärna flera sånger ur din repertoarlista.

Till sångprovet: Förbered två sånger varav minst en operaaria. Noter skickas till pianist senast 16 mars till info@hfs.se eller Härnösands folkhögskola, Musiklinjen Kapellsberg, Box 14, 871 21 Härnösand. Glöm inte att skriva ditt namn på varje stycke!