Opera – professionell inriktning

Operastudion Kapellsberg har lång erfarenhet av att förbereda sångare för operahögskolor och andra högre utbildningar, såväl nationella som internationella. Vi har även stor erfarenhet av att coacha sångare som redan har en högre utbildning så att de kan gå vidare till ett professionellt artistliv. De erfarenheterna tar vi nu med oss i en ny kurs vars syfte är att optimera dina möjligheter att bli en framgångsrik frilansande professionell sångare.

Kursinnehåll

Kursen börjar med att varje kursdeltagare ställs inför en auditionsituation med en gästande professionell jury som ger tydliga omdömen och konkret feedback. I denna jury finns Anna Larsson, Catarina Gnosspelius och Lars Arvidson. Utifrån de gästande jurymedlemmarnas omdömen och feedback upprättar Operastudion Kapellsbergs pedagoger en individuell handlingsplan som ligger till grund för det fortsatta arbetet. Kursen avslutas med en audition inför samma jury som i starten.

Ämnen

 • Sångteknik
 • Repertoarsång med pianist och regissör
 • Auditionteknik
 • Master class
 • Individuell språkcoaching
 • Målbild – ämnen att diskutera både enskilt och i grupp
  • Övningsrutiner
  • Att hitta struktur i det egna arbetet med olika tekniker och strategier
  • Att sätta upp kortsiktiga och långsiktiga mål
  • Mental träning
  • Fysisk träning – sömn, kost och motion
 • Företagande, entreprenörskap
 • Att skriva ett professionellt CV
 • Att göra en professionell ljudinspelning
 • Att spela in en auditionvideo med professionell filmare och coachning av sångpedagog, pianist och regissör

Lärare

Lärarpresentationer

Filmare av kursen

Förutom pedagogerna vid Operastudion, kan efter behov gästlärare bjudas in till utbildningen för att säkerställa den enskilda sångarens utveckling.

Ansökan

Du ska ha en högre utbildning i sång och/eller erfarenhet av att arbeta som sångare. Skicka din ansökan till helen.lundquist@hfs.se tillsammans med presentation av dig själv och en ljud- eller videoinspelning

Terminstider:
HT 2020: 31 aug – 18 dec
VT 2021: 11 jan – 26 mars; 19 april – 18 juni

Sista ansökningsdatum:
20 aug 2020

Servicekostnad:
1 150 kr/termin

Studieupplägg:
Gemensamma kursdagar i Härnösand måndagar, tisdagar 7-8 sept, 19-20 okt, 23-24 nov. Vårterminen planeras i samband med kursdagarna i oktober. Enskild undervisning mellan de gemensamma dagarna planeras med respektive lärare.