Närbild på bronsfärgade orgelpipor

Orgel

Orgelinriktningen ger dig musikalisk och teknisk utbildning i repertoarspel, improvisation och praktisk orgelkunskap. Utbildningen kan vara förberedande för musikhögskolestudier men också en fördjupningskurs för dig som t ex har en kyrkomusikertjänst. I studierna ingår nära samarbete med kompositionsklassen och musiklinjens sångare och instrumentalister.

Moment i repertoarspel

  • Spelteknik
  • Instudering av solistisk orgellitteratur från olika epoker och av olika karaktär
  • Repertoarkännedom
  • Uppförandepraxis
  • Registreringspraxis

Moment i improvisation

Vi jobbar med fri improvisation och improvisation inom historiska stilarter. Vi utgår från byggstenar som formlära, koordination, kinematic, harmonik och metrik.

Deltid/distans

Det är möjligt att studera orgel på deltid/distans med individuellt upplägg.

Orgel bred

Vi erbjuder även möjlighet till en bred utbildning som förbereder för musikhögskolans kyrkomusikerutbildning. Orgel bred innehåller undervisning även i dirigering, solosång och piano.

Antagningsprov

Antagningskursen består av följande moment: en lektion på ditt huvudinstrument, uppspelning, skriftligt prov i gehör, allmän musiklära och satslära, muntligt gehör. Du förväntas ha förberett två stycken av olika karaktär som vi arbetar med i den enskilda lektionen under antagningskursen. Söker du Orgel bred spelar du även ett pianostycke och sjunger en solosång vid uppspelningsprovet.

Lärare

Håkan Dahlén, diplomorganist utbildad vid Kungliga Musikhögskolan för professor Olle Scherwin, professor Anders Bondeman och profesor Torvald Torén samt vid Piteå Musikhögskola för professor Hans-Ola Ericsson.

Håkan Dahlén var biträdande domkyrkoorganist i Härnösand 1990-2003. Sedan 2003 innehar han organisttjänsten i Själevads församling. Han undervisar i Lilla Orgelakademin och vid Mellansels folkhögskolas kantorsutbildning. Håkan är ofta anlitad konsertorganist, gärna tillsammans med andra instrumentalister, ensembler och dansare. Han har uruppfört verk av bl.a. Jan W Morthenson, Peter Lyne och Fredrik Högberg. 2005 släppte han tillsammans med Jörgen Sundeqvist den uppmärksammade skivan ”bellows & pipes” och 2013 French Dialogue, båda på Courthouse Music.

Uppdaterad: 2016-12-11
Till sidans topp