En man dirigerar en orkester och kör

Kördirigering

Utbildningen ger dig som kördirigent möjlighet att utvecklas konstnärligt, pedagogiskt, tekniskt och som gruppledare.
I utbildningen ingår undervisning i bland annat gestisk teknik, praktiskt gehör, partiturspel/brukspiano för dirigenter, körmetodik, röstvård, partiturstudier och repertoarkännedom.

Du får regelbundet praktisera dina studier genom att bl.a. dirigera Kapellsbergs kammarkör. Dirigeringsstuderande har även ett nära samarbete med Tonsättarskolan i ämnen som partiturstudier, musikanalys och möjlighet att uruppföra verk för kör och/eller instrumentalensemble.

Antagningsprov

Antagningskursen består av följande moment: en lektion i dirigering, dirigeringsprov, spelprov i piano, skriftligt prov i gehör, allmän musiklära och satslära, muntligt gehör. I dirigeringsprovet gör du en kort instudering (ca 8 takter) av valfri SATB-sats samt dirigerar ett stycke du får dig tillsänt. 

Lärare

Helén Lundquist-Dahlén, sedan 2011 utbildningsledare för Musiklinjen Kapellsberg. Helén är utbildad kyrkomusiker, dirigent och pedagog. Hon har sedan 1998 undervisat i kördirigering på kantorsutbildningen vid Mellansels folkhögskola. Hon är dirigent för Örnsköldsviks Kammarkör och har även en aktiv verksamhet som frilansande kör- och orkesterdirigent.

Uppdaterad: 2016-12-20
Till sidans topp