Man i kavaj tittar in i kameran och ler, mot bröstet håller han en anteckningsbok

Kontakttolk: Preparandkurs

Preparandkurs för kontakttolkar
Inför Kammarkollegiets auktorisationsprov (AT) 2020V

Kursfakta

Längd:
27 – 29 september
25-27 oktober
22- 24 november 
5 – 8 december

Kurstid: 125 timmar med fyra sammankomster på skolan samt språkhandledning på distans.

Kostnader
Undervisningen är kostnadsfri.
Studiematerial:
600 kr för hela kursen.
Mat och logi:
1500 kr per sammankomst.
Endast mat: 720 kr

Ingen reseersättning betalas ut för deltagare.

Anmälan senast:
11 september 2019

Kontaktpersoner:
Johanna Hedman
0611-558561, 070-328 59 22
johanna.hedman@hfs.se

Olga Lysova
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se

Mål

Tolken ska efter genomgången kurs ha fått möjlighet att avsevärt förbättra sina kunskaper och färdigheter på de områden som ingår i auktorisationsprovet för att kunna uppnå den nivå som krävs för att genomgå provet med godkänt resultat.

Målgrupp

Den som vill delta i en preparandkurs ska kunna dokumentera att han/hon är verksam som tolk (intyg från tolkförmedling) och har deltagit i grundläggande tolkutbildningar. Företräde ges till sökande med i första hand godkänt utbildningsbevis från sammanhållen grundutbildning till kontakttolk som står under tillsyn av MYH, och i andra hand till sökande med minst två godkända kursbevis från samma utbildning. Tolken ska också ha för avsikt att gå upp i det i tid närmast liggande auktorisationsprov efter avslutad preparandkurs.

Kursinnehåll

På kursen repeterar och uppdaterar deltagarna i första hand den realia och terminologi, som ingår i grundutbildningens delkurser. Kursen innehåller också förberedelser inför testning i allmän språkfärdighet i Svenska med repetition av grundläggande grammatik samt Tolketik och Tolkningsteknik. Tolkövningar ingår i språkhandledning, i språkgrupper om minst 5 deltagare.

Studieplan

125 timmar

Sammankomsterna genomförs på Härnösands folkhögskola:
27 – 29 september Samhällstolkning
25 – 27 oktober Sjukvårdstolkning
22 – 24 november Juridik och Migrationstolkning
5 – 8 december Språkhandledning ordnas i språkgrupper om minst 5 deltagare.

Kursintyg

Deltagaren får efter genomgången kurs ett kursbevis.