Kontakttolk: Komplettering

Komplettering av grundutbildning

Om du tidigare påbörjat den ett- eller tvååriga grundutbildningen, från tidigast 2005, och saknar något ämnesområde, kan du söka till delkurs för komplettering.
Förkunskaper uppvisas med kursintyg/kursbevis på godkänt förkunskapstest och introduktionskurs, eller med kursbevis från nedanstående delkurs/-er inom grundutbildningen.
Dessa förkunskaper behövs för respektive kurs:

  • Socialtolkning: Introduktionskurs.
  • Sjukvård: Introduktionskurs och Socialtolkning.
  • Juridikens grunder: Introduktionskurs, Socialtolkning och Sjukvårdstolkning.
  • Juridik, påbyggnad: Alla delkurser ovan.
  • Migrationstolkning: Alla delkurser ovan.

Du skickar ansökan på särskild blankett senast en månad före kursstart. Till ansökan bifogas kopia av kursintyg/kursbevis på tidigare delkurser enligt förkunskapskraven.
Ansökningsblankett till enstaka delkurs (pdf)

Komplettering av språkhandledning

Du som saknar språkhandledning i något av de språk och ämnen som erbjuds på den sammanhållna grundutbildningen och är godkänd i ämnets realiadel, kan söka till språkhandledningen i det ämnet.
Du skickar ansökan på särskild blankett senast en månad före kursstart.
Ansökningsblankett till enbart språkhandledning (pdf)

Kontaktperson: 
Olga Lysova
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se