Kontakttolk: Grundutbildning

Ansökningstiden är förlängt till 30 april och vi har goda möjligheter att starta grundutbildning med språken: amhariska, arabiska, engelska, franska, makedonska, ryska, spanska, persiska/dari, uzbekiska.
Även andra språk kan fortfarande vara aktuella, kontakta kursansvariga.

Välkommen med din ansökan nu!

Härnösands folkhögskola ger en 1-årig sammanhållen grundutbildning till kontakttolk. Kursen ges på distans med obligatoriska sammankomster i Härnösand. Studietakten är halvfart. Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan. Se informationsfilm om yrket här.

Kursfakta

Längd: 1 år
Studieort: Undervisning på distans och på plats i Härnösand

Studietakt: Halvfart

Kurstid: 13 aug 2020 – 30 maj 2021

Antagningstest: 29 och 30 maj.
Läs mer nedan.

Träffar: 6 obligatoriska träffar (i regel fyra dagar).

Ansök senast: Löpande antagning till HT 2020.

Antagningsvillkor: 
3-årig gymnasieutbildning inkl. svenska 2/svenska B eller motsvarande.
Mycket goda kunskaper i svenska och tolkspråket. 

Kostnader:
Depositionsavgift
1000 kr som du får tillbaka när hela grundutbildningen är genomförd. För varje delkurs betalar du 600 kr för studiematerial. Utöver detta betalar du för mat och fika under träffarna. Studerande får rabatterade priser på logi under sammankomster. 

Reseersättning: 
Du kan söka reseersättning för belopp överstigande 300 kr, dock högst 2 000 kr. 

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå. Om du kan visa att du inte fått sökt studiestöd får du inackordering på skolan.

Kontaktperson:  
Olga Lysova
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se

Läs mer om tolkutbildning: 
blitolk.nu

Du kan även göra en ansökan via ett ifyllbart pdf-formulär som du skriver i och sparar ner på din dator. Skicka formuläret via mail till olga.lysova@hfs.se. eller skriv ut formuläret och posta till adressen:

Olga Lysova
Härnösands folkhögskola
Murbergsvägen 32
Box 14
871 21 HÄRNÖSAND

Mål

Utbildningen syftar till att ge dig förutsättningar för att självständigt kunna arbeta som kontakttolk på ett effektivt och rättssäkert sätt och tolka mellan den som inte behärskar svenska språket och representanter för myndigheter, serviceorgan och organisationer.

Målgrupp

Kontakttolkutbildningens målgrupp är blivande och verksamma tolkar som aktivt behärskar svenska och det andra tolkspråket.

Sammankomster och kursupplägg

Utbildningen omfattar 545 timmar och är indelad i delkurser med sex obligatoriska träffar på Härnösands folkhögskola.

Mellan träffarna sker undervisningen på distans via Internet med Google Suite for Education.

Höstterminen 2020

Introduktionskurs 13-16 augusti
Sjukvårdstolkning 8-11 oktober
Migrationstolkning 10-13 december

Vårterminen 2021

Samhällstolkning 23-24 januari
Juridik för tolkar 11-14 mars
Juridik för tolkar 27-30 maj

Tolketik och tolkningsteknik
Språkfärdighet svenska för tolkning

Delkurserna Tolketik och tolkningsteknik och Språkfärdighet svenska för tolkning löper genom hela utbildningen.

Kursinnehåll

Huvudinnehållet efter introduktionskursen är realia/ämneskunskap, tolketik, tolkningsteknik och tolkningsövningar. All grundutbildning innehåller skriftliga realia- och terminologiprov samt muntliga tolkningsprov. Utbildningen innehåller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov.

Utbildningsbevis

Utbildningsbevis utfärdas efter godkända resultat på samtliga delkurser. Kursbevis ges efter godkänt resultat på en delkurs. Deltagare som har erhållit utbildningsbevis med godkänt resultat kan registrera sig hos Kammarkollegiet.

Språkgrupper

Språkgrupperna kan variera från år till år beroende på behov av tolkar och antal sökande i olika språk. 
Oavsett språk är du välkommen med din ansökan!

Antagningstest

Antagningstest inför grundutbildning kommer ordnas online via länk, 29 och 30 maj, endast muntliga tester i språk: arabiska, ryska, franska, uzbekiska, persiska, engelska, amhariska, makedonska.

Antagningsprocess

Ett första urval görs av behöriga sökande utifrån utbildningsbakgrund och tolkspråk. Därefter görs ett förkunskapstest på folkhögskolan i svenska och tolkspråket. Nästa urval görs utifrån resultat i förkunskapstestet.

Information om pågående antagningsprocess

Vid antagning 2020 kommer vi att satsa på flera språk utöver de frekventa tolkspråken, såsom språk från forna sovjetrepubliken: armeniska, georgiska, kirgiziska, uzbekiska, ukrainska, osv. 

Mindre frekventa tolkspråk:
Som tex. amhariska, vietnamesiska, thailändska och sorani.

Europeiska tolkspråk: 
Som tex. engelska, tyska och franska

Mer information

Fördjupning

Vi erbjuder fördjupningskurser, kompetenshöjande kurser och kurser för undervisande personal. Läs mer om och ansök till våra fördjupningskurser.

Validering

Vi erbjuder dig som jobbar som tolk en validering av dina kunskaper mot lärandemålen på grundutbildningen, vilket innebär att du kan få ett kompetensbevis utan att behöva gå grundutbildningen. För detta tas en särskild avgift ut. Läs mer om validering.