Kontakttolk: Grundutbildning

Härnösands folkhögskola ger en 1-årig sammanhållen grundutbildning till kontakttolk. Kursen ges på distans med obligatoriska sammankomster i Härnösand med hänsyn til rekommendationerna från Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Studietakten är halvfart. Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.
Se informationsfilm om yrket här.

I augusti 2020 startar utbildning med språkhandledning i tolkspråk: amhariska, arabiska, engelska, persiska, ryska, uzbekiska.

Kursfakta

Längd: 1 år
Studieort: Undervisning på distans och på plats i Härnösand

Studietakt: Halvfart

Kursstart VT 21: 11 januari – 17 maj (för de som startar sin utbildning VT 21).

Kursstart VT 21: 18 januari – 31 maj (för de som fortsätter sin utbildning VT 21).

Kursstart HT 21:
19 augusti – 17 december
10 januari – 5 juni 2022

Ansök senast: 30 april 2021

Reseersättning: 
Du kan söka reseersättning genom skolan för belopp överstigande 300 kr, vid uppvisande av kvitto.

Antagningsvillkor: 
3-årig gymnasieutbildning inkl. svenska 2/svenska B eller motsvarande.
Mycket goda kunskaper i svenska och tolkspråket. 

Antagningsprov: 4-5 december

Träffar: Utbildningen kommer anpassa sig utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av rese- och mötes restriktioner kommer undervisningen ha färre sammankomster, färre dagar på folkhögskolan och istället samlingar i mindre grupper. Vi följer också riktlinjer och rekommendationer från Myh.

Kostnader:
Depositionsavgift
1000 kr som du får tillbaka när hela grundutbildningen är genomförd. För varje delkurs betalar du 600 kr för studiematerial. Utöver detta betalar du för mat och fika under träffarna. Studerande får rabatterade priser på logi under sammankomster. 

Studiestödsnivå (CSN): Utbildningen är studiestödsberättigad hos CSN. Om deltagaren inte är berättigad till studiestöd från
CSN kan kost och logi erbjudas kostnadsfritt under de dagar då de obligatoriska träffarna inträffar. Beslut om avslag från CSN måste uppvisas.

Kontaktperson:  
Olga Lysova
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se

Läs mer om tolkutbildning: 
blitolk.nu

Du kan även göra en ansökan via ett ifyllbart pdf-formulär som du sparar ner på din dator och fyller i. Spara och skicka formuläret via mail till olga.lysova@hfs.se eller skriv ut formuläret och posta till adressen:

Olga Lysova
Härnösands folkhögskola
Box 14
871 21 HÄRNÖSAND

Mål

Utbildningen syftar till att ge dig förutsättningar för att självständigt kunna arbeta som kontakttolk på ett effektivt och rättssäkert sätt och tolka mellan den som inte behärskar svenska språket och representanter för myndigheter, serviceorgan och organisationer.

Målgrupp

Kontakttolkutbildningens målgrupp är blivande och verksamma tolkar som aktivt behärskar svenska och det andra tolkspråket.

Sammankomster och kursupplägg

Utbildningen omfattar 545 timmar och är indelad i delkurser med sex obligatoriska träffar på Härnösands folkhögskola.

Utbildningen kommer anpassa sig utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På grund av rese- och mötes restriktioner kommer undervisningen ha färre sammankomster, färre dagar på folkhögskolan och istället samlingar i mindre grupper. Vi följer också riktlinjer och rekommendationer från Myh.

Mellan träffarna sker undervisningen på distans via Internet med Google Suite for Education.

Klass 2021

Sammankomster på skolan med obligatorisk närvaro:

  1. Introduktionskurs: 14-17 januari 
  2. Samhällstolkning: 25-28 mars
  3. Sjukvårdstolkning: 13-16 maj 
  4. Migrationstolkning, realia: 28-29 augusti. Online
  5. Migrationstolkning/Juridik för tolkar 7-10 oktober
  6. Juridik för tolkar 9-12 december

Klass 20/21

Sammankomster på skolan med obligatorisk närvaro:

1.      Introduktionskurs: 15-16 augusti. Språkhandledning online
2.      Samhällstolkning:  9-11 oktober. Språkhandledning på plats
3.      Sjukvårdstolkning: 11-13 december. Språkhandledning på plats
4.      Migrationstolkning/Juridik för tolkar: 11-14 mars. Språkhandledning på plats
5.      Juridik för tolkar/avslut: 28-30 maj. Språkhandledning på plats

Kursinnehåll

Huvudinnehållet efter introduktionskursen är realia/ämneskunskap, tolketik, tolkningsteknik och tolkningsövningar. All grundutbildning innehåller skriftliga realia- och terminologiprov samt muntliga tolkningsprov. Utbildningen innehåller de moment som prövas i Kammarkollegiets auktorisationsprov.

Utbildningsbevis

Utbildningsbevis utfärdas efter godkända resultat på samtliga delkurser. Kursbevis ges efter godkänt resultat på en delkurs. Deltagare som har erhållit utbildningsbevis med godkänt resultat kan registrera sig hos Kammarkollegiet.

Mer information

Fördjupning

Vi erbjuder fördjupningskurser, kompetenshöjande kurser och kurser för undervisande personal. Läs mer om och ansök till våra fördjupningskurser.

Validering

Vi erbjuder dig som jobbar som tolk en validering av dina kunskaper mot lärandemålen på grundutbildningen, vilket innebär att du kan få ett kompetensbevis utan att behöva gå grundutbildningen. För detta tas en särskild avgift ut. Läs mer om validering.