Tolkning i HBTQ-frågor

Kursfakta

Kurstid: 50 timmar
Studieort:
Undervisning på distans och på plats i Härnösand.

Sammankomst:
17 – 19 april på Härnösands folkhögskola
Språkhandledning ordnas på distans i språkgrupper med minst 5 deltagare.

Sista ansökningsdag: 1 april 2020

Kostnader: Skolan står för kostnader för studiematerial (600 kr) och luncher vid sammankomsterna. Reseersättning utgår för kostnader som överstiger 300:-,  max 2000:-
Vill du övernatta på skolans gästhem betalar du studerandepris 295 kr för logi och frukost (ord. 520 kr)

Bokning av logi: Vi förbokar ditt boende, men du kan själv mejla din bokning till: info@hfs.se eller ringa 0611-55 85 00 (receptionen) senast 2 veckor innan kursstarten. Avbokning av logi och frukost måste ske senast 2 veckor innan kursstart, annars debiteras hela kostnaden för övernattning (295 kr).

Kursansvarig: 
Olga Lysova
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se

Syfte

Att ge deltagaren möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom tolkning för HBTQ personer.

Mål

Efter genomgången kurs ska tolken ha kunskaper i ämnet, kunna hantera etiska frågor och använda rätt terminologi vid tolkning för HBTQ personer.

Förkunskapskrav och villkor

Målgrupp för kursen är aktiva tolkar som har gått hela grundutbildningen till kontakttolk som står under tillsyn av MYH eller deltar i utbildningen och har gått minst två delkurser.

Kursupplägg

  • Genusfrågor i moderna Sverige och i andra länder
  • HBTQ kompetens
  • Bemötande i tolkningssituationer
  • Asylärenden med HBTQ problematik
  • Grupparbete, reflektioner, erfarenhetsutbyte
  • Rollspelsträning
  • Terminologiarbete i språkgrupper

Kursintyg

Kursbevis utfärdas till deltagare med 100% närvaro på lektioner och aktivt deltagande i distansarbete.