Kontakttolk: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – kvinnohälsa

Kursfakta

Kurstid: 30 timmar inklusive språkhandledning i språkgrupper med minst 5 deltagare på distans

Studieort:
Undervisning på distans och på plats i Härnösand.

Sammankomst: 14-15 mars

Sista ansökningsdag: 17 februari 2020

Kostnader: Skolan står för kostnader för studiematerial (600 kr) och luncher vid sammankomsterna. 

Reseersättning utgår för kostnader som överstiger 300:-,  max 2000:-

Boende och logi:
Vill du övernatta på skolans gästhem betalar du 295 kr för logi och frukost (ord. 520 kr). Boka på info@hfs.se eller ring 0611-55 85 00 senast två veckor innan kursstart.

Läs mer om vårt gästhem.

Avbokning av logi och frukost måste ske senast två veckor innan kursstart, annars debiteras hela kostnaden för övernattning (295 kr).

Kursansvarig: 
Olga Lysova
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se

Skicka din ansökan till:
Härnösands folkhögskola,
Box 14, 871 21 Härnösand

Eller scanna in din ifyllda blankett och maila den till olga.lysova@hfs.se

Studieplan

Sammankomst 14-15 mars, undervisning på plats och på distans, 30 timmar inklusive språkhandledning i språkgrupper med minst 5 deltagare på distans

Kursupplägg

  • Sexualitet och HBTQ
  • SRHR och kvinnohälsa
  • Sex-och samlevnadsfrågor, STI
  • Tolkning på ungdomsmottagningen och HVB
  • Terminologiarbete inför SRHR uppdraget: terminologilistor och rollspelsträning
  • * Sexuell- och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter

Syfte

Deltagarna ska få möjlighet att tillgodogöra sig ny kompetens i frågor inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. SRHR ingår i de mänskliga rättigheterna och innebär att alla har rätt till information och tolk med rätt kompetens. Frågor om sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter omfattar även frågor om kvinnors hälsa och rättigheter.

Förkunskapskrav och villkor

Kursen riktar sig mot auktoriserade och grundutbildade aktiva tolkar som har gått grundutbildning till kontakttolk (MYH). För att delta i kursen ska du ha genomfört minst tre delkurser inom grundutbildningen som står under tillsyn av MYH.

Kursbevis

Ett kursbevis utfärdas till deltagare som har varit 100% närvarande på lektioner och aktivt deltagit i distansdelen.