Kontakttolk: Familjerätt

Kursfakta

Kurstid: 30 timmar inklusive språkhandledning i språkgrupper med minst 5 deltagare på distans

Studieort:
Undervisning på distans och på plats i Härnösand.

Sammankomst: 28 – 29 mars

Sista ansökningsdag: 9 mars 2020

Kostnader: Skolan står för kostnader för studiematerial (600 kr) och luncher vid sammankomsterna. 

Reseersättning utgår för kostnader som överstiger 300:-,  max 2000:-

Boende och logi:
Vill du övernatta på skolans gästhem betalar du 295 kr för logi och frukost (ord. 520 kr). Boka på info@hfs.se eller ring 0611-55 85 00 senast två veckor innan kursstart.

Avbokning av logi och frukost måste ske senast två veckor innan kursstart, annars debiteras hela kostnaden för övernattning (295 kr).

Kursansvarig: 
Olga Lysova
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se

Syfte

Kursen ska ge tolken möjlighet att fördjupa sina kunskaper i temat samhällstolkning och familjerätt som omfattar frågor om äktenskap och samboende, förhållandet mellan föräldrar och barn samt arvsrätt. 

Förkunskapskrav och villkor

Målgrupp för kursen är aktiva tolkar som har gått grundutbildningen till kontakttolk som står under tillsyn av MYH. För att delta i kursen ska sökande har gått minst 2 delkurser inom grundutbildningen.

Kursupplägg

Lagar som styr inom familjeförhållanden.
Äktenskap, samboförhållande, föräldrar och barn, arvsrätt.
Äktenskapsskillnad: vårdnad, boende och umgänget, underhållsskyldighet.
Adoption, god man och förvaltare. Internationell adoption. 
Placering av barn, omhändertagande.
Terminologiarbete, rollspelsträning.

Kursintyg

Ett kursbevis utfärdas till deltagare som har varit 100% närvarande på lektioner och aktivt deltagit i distansdelen.