Fritidsledarutbildningen

Vill du arbeta för att ge individer förutsättningar att växa i livet?

Fritidsledarutbildningen vid Härnösands folkhögskola är en yrkesinriktad utbildning som ger dig vidgade perspektiv och kunskaper inom ledarskap, konflikthantering, ickevåldsmetoder, inkludering, makt och normer.

Under utbildningen guidas du till att bli en ledare som ska arbeta med människors fritid, där du kommer att möta unga människor i deras förberedelser inför deras kommande vuxenliv. Som fritidsledare kommer du att leda grupper och att stötta individer att växa och hitta mening genom upplevelser som de inte alltid hittar på egen hand.

Kursfakta

Längd: 2 år
Studietakt: 100%

Pågående termin:
HT 2020: 24 aug – 18 dec

Kommande termin:
VT 2021: 11 jan – 11 jun
HT 2021: 16 aug – 17 dec
VT 2022: 10 jan – 10 jun

Ansök senast:
30 april. Efter sista ansökningsdag har vi löpande antagning om det finns platser kvar.
Antagningsbesked lämnas tidigast 1 juni.

Antagningsvillkor:
För att antas måste du uppfylla någon av följande grundläggande behörigheter:

1. Gymnasieexamen eller motsvarande. 

2. Reell kompetens innebär att åberopa individuell prövning av andra kompetenser och praktisk erfarenhet.

Studiestödsnivå (CSN): Eftergymnasial nivå (B1)

Kostnader:
* Sevicekostnad på 1150 kr per termin, faktureras vid terminsstart.
* Omkostnader vid utbildningsmoment 1500 kr per termin, faktureras vid terminsstart.
* Litteratur som krävs under utbildningen köper du själv när den behövs.
* Du betalar själv för studieresor och omkostnader kring APL som ingår i kursen.

Kontaktperson:
Andreas Torndahl
Utbildningsledare
0611-55 85 22
070-183 70 60
andreas.torndahl@hfs.se

Annika de Mello
Kursansvarig
0611-55 85 30
annika.de.mello@hfs.se

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till dig som har gymnasiekompetens och erfarenhet av att vara ledare.

Mål

Målet är att du ska få tillgång till teoretiska kunskaper och verktyg som hjälper dig att hantera utmanande situationer med individer och grupper. Du kommer utveckla din förmåga att kommunicera med människor och får syn på både dina egna och andras kommunikations- och beteendemönster.  Vi vill att du ska få öva din förmåga att leda, att följa, att arrangera, att utvärdera, att teoretisera men också att praktisera. 

Kursupplägg

Övergripande målen för fritidsledarutbildningen är gemensamma för alla fritidsledarutbildningar i landet och bygger på den gemensamma kursplanen tagen av fritidsledarskolorna i samverkan.  Utbildningen grundar sig i folkbildningens grundsyn och metoder, vilket ger avtryck i arbetssätt och upplägg av undervisningen. I mötet mellan folkbildningens tro på det mänskliga mötet och akademisk litteratur skapar vi en lärprocess där målet är att studerande ska få en konkret pedagogisk erfarenhet vilket ger en djupare förståelse, du kommer även få möjlighet att använda innehållet i ditt praktiska ledarskap. Kursen grundar sig i ett systemteoretiskt förhållningssätt där vi tittar på beteenden och situationer utifrån olika perspektiv med syftet att förstå. Vi har ett salutogent fokus vilket innebär att vi fokuserar på det som fungerar och är nyfikna på varför det fungerar. Ambitionen är att du ska utveckla förmågan i att arbeta enskilt och i grupp med uppgifter inom givna ramar där målet är att du ska tillägna dig kunskaper i arbeta med människor i många olika sammanhang. 

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller moment så som Ledarskapsutveckling, beteendevetenskapliga teorier och perspektiv,  samhälle och fritidskultur, metodkunskap, verksamhetsförlagt lärande.  

Här på Fritidsledarutbildningen på Härnösands Folkhögskola kommer du dessutom:

  • Hitta vägar för att upptäcka maktobalans i såväl det lilla som i det stora.
  • Utveckla din förståelse för konflikter och bygga upp dina verktyg
    och metoder för att lösa dem.
  • Lära och träna på strategiskt fredsarbete och ickevåldsmetoder
  • Skapa ett stort kontaktnät och vara en viktig del i att utveckla
    och leda en utbildning och grupp.
  • Fördjupa din pedagogiska kunskap och vana med fokus på integration och mångfald.
  • Delta i och använda utomhuspedagogik i det storslagna Höga Kusten

Efter utbildningen

Arbetsmarknaden ser bra ut för fritidsledare. De som går Fritidsledarutbildningen hamnar enligt färsk statistik bland annat i skolan, kommunen eller inom vård och omsorg.  Detta är en bred utbildning som ger många möjligheter till arbete! Vill du veta mer finns länkar längre ner på sidan. 

Antagningsprocess

Du ansöker till utbildningen via ett digitalt formulär vilket du kommer åt via knappen Ansök, sista ansökningsdag är den 30 april.

Det är viktigt att du i din ansökan bifogar betyg och intyg som styrker grundläggande och särskilda behörigheter till fritidsledarutbildningen. De sökande som uppfyller dessa behörigheter kallas till en besöks- och intervjudag i maj. Där ges information om utbildningen, du får se dig om på skolan och vi intervjuar dig.

Besked om antagning, eventuell reservplacering eller ej antagning ges senast den 1 juni.

Mer information

fritidsledarskolorna.se
Gemensam studieplan (pdf)
Rapporten om vart de som utbildade sig fått jobb (pdf)
Drog- och alkoholpolicy (pdf)