Etableringskurs


Tillsammans med Arbetsförmedlingen erbjuder vi en kurs för dig som omfattas av etableringsuppdraget. Etableringskurs på folkhögskola är en utbildning för nyanlända. Den innehåller studier i bland annat svenska språket samt orienterande och arbetsförberedande insatser. Kursen individualiseras efter dina behov och samarbetar med skolans övriga verksamheter för att skapa kontakter och sammanhang. Kursen motsvarar SFI B och C.

Kursfakta

Längd: 6 månader
Studietakt: Helfart

Kurstid:  21/1-26/7 2019

Kostnader: Kursen är avgiftsfri

Ansökan: Kursen söks via Arbetsförmedlingen i Härnösand

Antagningsvillkor: Du ska ha en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen.

Mer information:
Information för nyanlända och om etableringskurs: nyanland.arbetsformedlingen.se

Kontaktperson:
Andreas Torndahl
0611-55 85 22
070-183 70 60
andreas.torndahl@hfs.se

Kursinnehåll

 • Kompetensinventering, upprättande och uppföljning av individuella studieplaner
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Studier i svenska språket
 • Ämnesövergripande studier
 • Samhällsinformation
 • Datakunskap
 • Arbetsmarknadsorientering
 • Studiebesök
 • Musik och kulturupplevelser
 • Kursöverskridande verksamhet – samtal och dialog
 • Gemensamma samlingar och temadagar

Lektionstider

Kursen pågår måndag–torsdag kl. 09.00–15.10, fredag kl. 09.00-11.50.

Intyg

Efter avslutad kurs får du ett intyg som kan ligga till grund för validering för fortsatta studier och en plan för att närma dig arbetsmarknaden.