Närbild på en kvinna som ler stort

Etableringskurs

Tillsammans med Arbetsförmedlingen erbjuder vi en kurs för dig som omfattas av etableringsuppdraget. Etableringskurs på folkhögskola är en utbildning för nyanlända invandrare. Den innehåller studier i bland annat svenska språket samt orienterande och arbetsförberedande insatser. Kursen individualiseras efter dina behov och samarbetar med skolans övriga verksamheter för att skapa kontakter och sammanhang.

Kursinnehåll

 • Kompetensinventering, upprättande och uppföljning av individuella studieplaner
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Studier i svenska språket
 • Ämnesövergripande studier
 • Samhällsinformation
 • Datakunskap
 • Arbetsmarknadsorientering
 • Studiebesök
 • Musik och kulturupplevelser
 • Kursöverskridande verksamhet – samtal och dialog
 • Gemensamma samlingar och temadagar

Betygsrätt för sfi

Folkhögskolan erbjuder utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (Sfi). Det betyder att vi kan anordna prov, prövning och betygssättning i kurserna för sfi. Du som har kunskaper i svenska språket motsvarande Sfi C, D eller i svenska som andraspråk på grundläggande nivå kan studera tillsammans med delar av Allmän kurs.

Lektionstider

Kursen pågår måndag–torsdag kl. 09.00–15.10, fredag kl. 09.00-11.50.

Betyg och intyg

Tillsammans med betyg i Sfi får du ett kompetensintyg som kan ligga till grund för validering för fortsatta studier och en plan för att närma dig arbetsmarknaden.

Uppdaterad: 2017-09-18
Till sidans topp