Närbild på en kvinna som ler stort

Etableringskurs

Tillsammans med Arbetsförmedlingen erbjuder vi en kurs för dig som omfattas av etableringsuppdraget. Etableringskurs på folkhögskola är en utbildning för nyanlända. Den innehåller studier i bland annat svenska språket samt orienterande och arbetsförberedande insatser. Kursen individualiseras efter dina behov och samarbetar med skolans övriga verksamheter för att skapa kontakter och sammanhang. Kursen motsvarar SFI B och C.

Kursfakta

Längd: 6 månader
Studietakt: Helfart

Kostnader: Kursen är avgiftsfri

Ansökan: Kursen söks via Arbetsförmedlingen i Härnösand.
Löpande antagning.

Antagningsvillkor:
Du ska ha en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen.

Mer information:
Information för nyanlända och om etableringskurs:
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/stod-och-ersattning/att-delta-i-program/etableringsprogrammet

Kontaktperson:
Andreas Torndahl
Utbildningsledare
0611-55 85 22
070-183 70 60
andreas.torndahl@hfs.se

Kursinnehåll

 • Kompetensinventering, upprättande och uppföljning av individuella studieplaner
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Studier i svenska språket
 • Ämnesövergripande studier
 • Samhällsinformation
 • Datakunskap
 • Arbetsmarknadsorientering
 • Studiebesök
 • Musik och kulturupplevelser
 • Kursöverskridande verksamhet – samtal och dialog
 • Gemensamma samlingar och temadagar

Lektionstider

Kursen pågår måndag – fredag 10.00 – 15.30.

Intyg

Efter avslutad kurs får du ett intyg som kan ligga till grund för validering för fortsatta studier och en plan för att närma dig arbetsmarknaden.