Allmän kurs engelska

Idag och i framtiden är det viktigt att kunna kommunicera på engelska både privat och inom arbetslivet. Det här är en kurs för dig som vill öka dina kunskaper och nå toppnivå i det engelska språket. Allmän kurs engelska är en behörighetsgivande kurs och större del av undervisningen genomförs på engelska av lärare med engelska som modersmål.

Vid kursens slut har vi möjlighet att intyga grundläggande behörighet för studier på universitet, högskola eller yrkeshögskola när du läser heltidsstudier ett, två eller tre år. Omfattning och nivå avgörs utifrån din individuella bakgrund och genom en studieplanering som vi gör tillsammans med dig.

Under din studietid möter du andra studerande och engagerade pedagoger och erbjuds möjligheten att utvecklas både som person och samhällsmedborgare.

Kursfakta

Längd: 1-3 år
Studietakt: 100%

Pågående termin:
HT 2020: 24 aug – 18 dec

Kommande termin:
VT 2021: 11 jan – 11 jun
HT 2021 16 aug – 17 dec

Ansök senast: 
Ansök senast den 30 april till höststart och den 15 november till vårstart. Efter sista ansökningsdag har vi löpande antagning om det finns platser kvar. Ansökningar behandlas då i den ordning de kommer in.

Antagningsvillkor: 
Färdig med grundskolenivå, bifoga betygskopior från grund- och gymnasieskola vid ansökan. Vid antagningen är vi måna om att få studerande i olika åldrar och med skiftande bakgrunder.

Antagningsprocess: 
När vi bedömer ansökningar kan vi komma att ringa upp dig – så det är alltså viktigt att du svarar i telefon!

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå.

Kostnader: Litteratur samt en servicekostnad (1150 kr per termin).

Kontaktperson: 
Andreas Torndahl
Utbildningsledare
0611-55 85 22
070-183 70 60
andreas.torndahl@hfs.se

Louise Sjögren
Kursansvarig
0611-55 85 33
louise.sjogren@hfs.se

Behörigheter

Grundläggande behörighet från gymnasieskolan innefattar Svenska eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Matte 1 a, b eller c, Eng 5 och 6, Samhällskunskap 1a1/1a2, Historia 1a1, Religion 1 och Naturkunskap 1a1/1a2.

Behörighet till yrkeshögskola innefattar Svenska eller Svenska som andraspråk 1 och 2, Engelska 5, Matematik 1 a, b, eller c, Samhällskunskap 1a1, Historia 1a1, Religion 1 och Naturkunskap 1a1.

Särskilda behörigheter: Eng 7 och andra behörigheter kan ingå i kursen om behov finns.

Studieomdöme

Efter genomgången kurs får du ett samlat utlåtande om din förmåga till fortsatta studier, ett studieomdöme. Studieomdöme är ett uttryck för folkhögskolans egna kunskapssyn och helhetsbedömning som sätts årligen. Studieomdömet bygger på en helhetsbedömning av olika faktorer som tillsammans speglar studieförmågan. Studieomdömet avser den studerandes förmåga att tillgodogöra sig fortsatt utbildning.

Folkhögskolestuderande med studieomdöme och intyg om grundläggande behörighet utgör en egen urvalsgrupp vid tillträde till högskolan. Information om studieomdöme ges vid kursstart.