Tolkning av idiomatiska uttryck

Fördjupningskurs för kontakttolkar: Språkfärdighet Svenska i tolkning.

Studieplan

 • 50 timmar, sammankomst online 4 – 6 september 2020.
 • Språkhandledning ordnas på distans i språkgrupper med minst 5 deltagare.
 • Arbete med realiafrågor i grupp 2 veckor efter sammankomsten.

Syfte

Kursen ska ge tolken möjlighet att fördjupa sina kunskaper i svenska språket och i tolkningen av idiomatiska uttryck.

Förkunskapskrav och villkor

Målgrupp för kursen är auktoriserade och grundutbildade aktiva tolkar som har gått hela grundutbildningen till kontakttolk som står under tillsyn av Myh eller deltar i utbildningen och har gått minst 2 delkurser.

Ansökan

Ansökan till Tolkning av idiomatiska uttryck på distans (pdf)

Spara ner formuläret på din dator och fyll i. Spara och skicka formuläret via mail till olga.lysova@hfs.se eller skriv ut formuläret och posta till adressen:

Olga Lysova
Härnösands folkhögskola
Box 14
871 21 HÄRNÖSAND

Kursinnehåll

 • Tolkens språkkompetens.
 • Idiomatiska uttryck i språkets lexikologi.
 • Olika typer av idiom i svenska.
 • Aktuella idiom, utveckling, historisk överblick.
 • Tolkning av svordomar och andra speciella uttryck.
 • Praktiska övningar, grupparbete, erfarenhetsutbyte, rollspel.
 • Svenska språket i auktorisationsprovet.
 • Terminologiarbete på distans i grupp och individuellt.

Kursupplägg

Lektioner pågår online via uppkoppling till Meet/Google:

 • 4 september 13.00 – 17.30
 • 5 september 09.00 – 17.00
 • 6 september 09.00 – 16.00

Distansarbete via Google Classroom under 2 veckor efter sammankomsten, realia- och språkhandledningsfrågor.

Sista ansökningsdag:
21 augusti 2020.

Kursintyg:
Ett kursbevis utfärdas till deltagare som har varit 100% närvarande på online lektioner och aktivt deltagit i distansdelen.

Studiematerialkostnader:
Skolan står för studiematerialkostnader 600:-

Kursansvarig:
Olga Lysova
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se