Studie-och yrkesvägledare (SYV)

Folkhögskolan erbjuder studie- och yrkesvägledning för att du som studerande ska få förutsättningar att planera din utbildnings- och karriärväg på bästa sätt. Skolans studie- och yrkesvägledare kan du träffa både i undervisning och i enskilda samtal. Studievägledarna på Lärcentrum i Sambiblioteket hjälper dig också om du har frågor kring studier och yrken.

Sofi Andréasson

0611-55 85 27
syv@hfs.se

Boka tid
Boka gärna tid genom att skicka e-post där du beskriver vad du vill prata om, tänk på att det är bra att ta med tidigare betyg till mötet.