Studie-och yrkesvägledare (SYV)

Folkhögskolan erbjuder studie- och yrkesvägledning för att du som studerande ska få förutsättningar att planera din utbildnings- och karriärväg på bästa sätt. Skolans studie- och yrkesvägledare kan du träffa både i undervisning och i enskilda samtal. Studievägledarna på Lärcentrum i Sambiblioteket hjälper dig också om du har frågor kring studier och yrken.

Sofi Andréasson

0611-55 85 27
syv@hfs.se

Boka tid
Boka gärna tid genom att skicka e-post där du beskriver vad du vill prata om, tänk på att det är bra att ta med tidigare betyg till mötet.

Telefontider och besökstider för tidsbokning
Måndagar:
telefontid: 10.30-11.00

Måndag “drop-in” för tidsbokning: 14.30-16.00

Torsdagar:
telefontid: 13.15-13.45