Studeranderätt

Härnösands folkhögskola är ansluten till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Informationen på hemsidan utgör skolans studeranderättsliga standard tillsammans med det välkomstbrev som du får efter antagning och det informationshäfte som du får vid kursstart. Häftet innehåller både praktisk information och regler gällande datorer och nätverk samt alkohol och droger. Genom att underteckna mottagande av informationshäftet godkänner du dess bestämmelser.

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR)

Du som studerar på en av våra långa kurser (minst 15 kursdagar) kan vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) om du anser att vi som skola inte uppfyller det vi lovat i vår information inför antagning och under kursen eller om du kommit i konflikt med oss.

Folkhögskolan är en fri skolform som styrs av breda målsättningar och har få gemensamma regler. De statliga pengar som folkhögskolorna får för att driva sin verksamhet fördelas av Folkbildningsrådet. Det finns regler kopplade till de statliga bidragen till folkhögskolorna. Men Folkbildningsrådet har inte som uppgift att granska och kontrollera skolorna. Skollagen gäller inte för folkhögskolor och det finns inga statliga läroplaner.

För dig som studerande på folkhögskola betyder det att det är skolans egen styrelse som har rätt att fatta de flesta beslut som påverkar din situation och dina rättigheter på skolan.

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) finns för att stärka den rättsliga ställningen för studerande vid folkhögskolorna. De ger råd och stöd till dig som studerande och i vissa fall kan du anmäla till ärende till FSR.

Du ska i första hand vända sig till skolans rektor med klagomål eller synpunkter. Om du inte är nöjd med rektors beslut eller hantering av frågan ska du vända dig till skolans styrelse.

Om du efter att ha vänt dig både till rektor och till styrelse fortfarande har klagomål på hur skolan agerat kan du göra en skriftlig anmälan till FSR. Du måste göra anmälan inom ett år efter det att du slutat kursen.

Läs mer om FSR på folkbildningsradet.se

En folder om dina rättigheter som studerande finns i skolans entré och i receptionen. Ladda ner foldern (pdf).