Pedagogiskt stöd

Som kursdeltagare hos oss möter du en varierande undervisning och olika arbetssätt för att tillgodose dina och gruppens behov.

Härnösands folkhögskola har lång erfarenhet av arbete med att ge särskilt stöd. Pedagogik och metoder anpassas för att du ska lyckas med din studier. Särskilda insatser, i form av extra stöd, ges om man har fysiska eller neuropsykiatriska funktionsvariationer eller om man har språksvårigheter på grund av annat modersmål. Ett exempel är att stora grupper delas i mindre utifrån både kunskapsnivåer och koncentrationsförmåga.

För att kunna genomföra studieplaneringen och därefter undervisningen på ett professionellt och individanpassat sätt har ett flertal lärarna specialpedagogisk kompetens och utbildning i neuropsykiatriska funktionsvariationer i skolmiljö. I de fall där lärarna inte har möjlighet att i tillräcklig utsträckning möta behov i studiesituationen kan stödperson vara ett alternativ.

Stöd i svenska och vid läs- och skrivsvårigheter

Av olika skäl kan man ha problem med svenska språket, både när det gäller att läsa och att skriva. På skolan finns ett brett kunnande när det gäller undervisning i svenska för flyktingar och invandrare (Sfi).

Ifall du har en dokumenterad läs- och skrivproblematik och är i behov av specialpedagogiska hjälpmedel erbjuds du extra stöd. Stödet utformas efter din situation och kan till exempel innebära träningsprogram på dator, talsyntes, inläst kursmaterial samt anpassad studietakt där du får hjälp av kunniga pedagoger och pedagogiska resurspersoner.

Stöd för dig med synnedsättning

Du som har synnedsättning kan få synrehabilitering och fysisk träning/friskvård som tillval på flera av våra kurser, t ex allmän kurs. Vi har synpedagoger, assistenter och hjälpmedel. I Härnösand finns kostnadsfri ledsagarservice på fritiden.

Stöd för dig med hörselskada

Hörselslinga finns i flera av våra lokaler för dig som behöver det i undervisningen. Även bärbar slinga finns. Om du har behov av teckenspråkstolk eller tekniska hjälpmedel i undervisningen är det viktigt att du informerar oss så snart som möjligt så att vi kan förbereda din kursstart.

Samtalsstöd

Har du behov av samtalsstöd under din studietid så erbjuder vi det hos skolans kurator.

Anpassade lokaler

Skolans lokaler och studenthem är tillgänglighetsanpassade.