Ansökan och antagning

Ansökningstider

Olika kurser har olika ansökningstider. Efter sista ansökningsdag görs löpande antagning. Då behandlas ansökningarna i den ordning de kommer in. Sena återbud kan göra att det finns platser fram till kursstart. 

Ansök enklast på webben

Du ansöker på webben i folkhögskolornas gemensamma system Schoolsoft. Första gången registrerar du ett konto på Schoolsoft Mina sidor som du kan använda för att söka flera utbildningar hos oss och även till andra folkhögskolor. Du får en automatisk bekräftelse till den e-postadress du använde för att skapa ditt konto. I bekräftelsen finns en länk till Mina sidor där du kan du följa hur din ansökan behandlas. Om ansökan behöver kompletteras så kontaktar vi dig.

Om du av någon anledning har problem med den digitala ansökan kontakta skoladmin@hfs.se.

Antagningsbesked

När antagningen är klar syns resultatet på Mina sidor. Du får antagningsbesked som meddelande på Mina sidor och som mejl till din e-postadress. Om du är antagen så tackar du ja (eller nej) till din plats på Mina sidor. Det är viktigt att du gör det snabbt så att någon annan kan få besked i god tid ifall du tackar nej. Om du är reserv så skickar du ditt svar till exp@hfs.se enligt anvisning i antagningsmeddelandet.

En tid efter att du tackat ja till en plats får du ett välkomstmeddelande på Mina sidor och till din e-post. Det innehåller viktig information inför kursstarten. Du som vill bo på skolans studenthem bör så snart som möjligt kontakta oss, senast 1 augusti för studier som börjar på hösten.

Antagningskriterier

Varje folkhögskola i Sverige ansvarar för sin egen antagning.

På behörighetsgivande kurser (allmänna kurser) finns inga formella antagningskrav mer än att du bör ha fyllt 18 år. Här har vi frihet att anta efter dina behov samt dina förutsättningar att tillgodogöra dig kursen. Vi antar alltså inte på betyg, men du måste skicka med betygskopior eftersom vi vill veta vad du gjort tidigare och vad du behöver komplettera. Vid antagningen är vi måna om att få studerande i olika ålder och med skiftande bakgrund.

På profilkurser (musik, dans, yrkesutbildningar m fl) har vi som folkhögskola möjlighet att ställa särskilda krav och där kan antagningsprov förekomma.

Beslut om antagning fattas av rektor på rekommendation av kursföreståndare eller utbildningsledare.

Inställd utbildning

Om en lång kurs ställs in på grund av för få deltagare eller av orsak som skolan inte råder över så informerar vi dig minst tre veckor före kursstart.

Anmälan till kortkurser

Informationen på den här sidan gäller våra långa utbildningar (långa kurser). Till kortkurser anmäler du dig med ett enklare formulär eller ansöker på annat sätt. Anvisningar finns på kortkursernas olika sidor.