SRHR – kompetens för kontakttolkar/kvinnohälsa

Fördjupningskurs för kontakttolkar: Sexuell- och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter

Datum:
4 februari – 23 februari

Kostnad:
Skolan står för kostnader för studiematerial (600 kr)

Sista ansökningsdag:
25 januari 2021

Kursansvarig:
Olga Lysova
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se

Ansökan

Ansökan till Sexuell- och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (pdf)

Studieplan

  • Sammanlagt 30 studietimmar
  • 4-23 februari, onlinelektioner kvällstid
  • Lördag 20 februari – heldags studier

Syfte

Deltagarna ska få möjlighet att tillägna sig en ny kompetens i frågor om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. SRHR ingår i de mänskliga rättigheterna och innebär allas rätt till information och tolk med rätt kompetens.

Frågor om Sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter omfattar även frågor om kvinnas hälsa och rättigheter.

Förkunskapskrav och villkor

Kursen riktar sig mot auktoriserade och grundutbildade aktiva tolkar som har gått grundutbildning till kontakttolk, Myh. För att delta i kursen ska tolken har gått minst 3 delkurser inom grundutbildningen som står under tillsyn av Myh.

Kursintyg

Ett kursbevis utfärdas till deltagare som har varit 100% närvarande på lektioner och aktivt deltagit i distansdelen.

Kursupplägg

  • Sexualitet och HBTQ
  • SRHR och kvinnohälsa
  • Sex-och samlevnadsfrågor, STI
  • Tolkning på ungdomsmottagningen och HVB
  • Terminologiarbete inför SRHR uppdraget: terminologilistor och rollspelsträning