Samhällstolkning: Tolkning för barn

Fördjupningskurs för tolkar: Samhällstolkning – Tolkning för barn

Datum:
27 april – 27 maj 2021 , 30 timmar.

Undervisning på distans, via uppkoppling till Google Classroom
kvällslektioner 18.00-21.00.

27/4, 29/4, 4/5, 6/5, 11/5, 18/5, 20/5, 25/5, 27/5 språkhandledning i språkgrupper med minst 5 deltagare.

Sista ansökningsdag:
23 april 2021.

Kostnader:
Skolan står för kostnader för studiematerial 600 kr

Kursansvarig:
Olga Lysova
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se

Ansökan

Ansökan till samhällstolkning – Tolkning för barn (pdf)

Syfte

Syftet är att ge verksamma tolkar fördjupade kunskaper inom tolkning för barn och ungdomar.

Mål

Efter genomgången kurs ska tolken kunna tolka rättssäkert i olika sammanhang där barn behöver tolk.

Förkunskapskrav och villkor

Målgrupp för kursen är aktiva tolkar som har gått grundutbildningen till kontakttolk som står under tillsyn av MYH. För att delta i kursen ska sökande har gått minst 2 delkurser inom grundutbildningen inklusive Samhällstolkning.

Kursupplägg

  • Metodik, situationanpassad tolkning.
  • Speciella regler och lagar inom straffrätten som handlar om barn.
  • Barnkonventionen.
  • Barn inom rättsliga sammanhang. Förhörssituationer av barn och ungdomar, förhörsmetodik.
  • Barn i asylutredningar. Barn inom psykvården och psykiatri.
  • Tolkningsteknik och tolketik, förhållningssätt

Studieplan

  • Sammanlagt 30 studietimmar 
  • Undervisning på distans, via uppkoppling till Google Classroom kvällslektioner 18.00-21.00
  • 27/4, 29/4, 4/5, 6/5, 11/5, 18/5, 20/5, 25/5, 27/5 språkhandledning i språkgrupper med minst 5 deltagare.

Kursintyg

Ett kursbevis utfärdas till deltagare som har varit 100% närvarande på lektioner och aktivt deltagit i studier.