Samhällstolkning: Svenska utbildningssystemet

Fördjupningskurs för kontakttolkar

Datum:
14-15 november.

Sammankomst 14-15 november online via Google Meet. Undervisning på distans efter sammankomsten. Språkhandledning i
språkgrupper med minst 5 deltagare.

Sista ansökningsdag:
30 oktober 2020

Kursansvarig:
Olga Lysova
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se

Ansökan

Ansökan till Samhällstolkning: Svenska utbildningssystemet (pdf)

Studieplan

  • 30 timmar distansstudier.

Mål

Efter genomgången kurs ska tolken kunna tillägna sig specialiserade kunskaper i ämnet svenska utbildningssystemet och ska kunna genomföra tolkningsuppdrag inom temaområde.

Förkunskapskrav och villkor

Målgrupp för kursen är aktiva tolkar som har gått grundutbildningen till kontakttolk som står under tillsyn av MYH. För att delta i kursen ska sökande har gått minst 2 delkurser inom grundutbildningen.

Kursupplägg

Lektioner pågår online via uppkoppling till Meet/Google: 14 november 9.00-17.00, 15 november 9.00-16.00.

Distansarbete via Google Classroom under 2 veckor efter sammankomsten, realia- och terminologi frågor.

Kursinnehåll

  • Lagarna som styr inom utbildningssystemet.
  • Skolverket: betyg och betygskriterier.
  • Läroplaner. Bedömningar och nationella prov.
  • Högskola och universitet Yrkesutbildning, MYH.
  • Olika vägar till tolkutbildning.

    I kursen ingår terminologiarbete och rollspelsträning på distans.

Kursintyg

Ett kursbevis utfärdas till deltagare som har varit 100% närvarande på lektioner och aktivt deltagit i distansdelen.