Rehabiliteringsassistent distans

I arbetet som rehabiliteringsassistent ligger fokus på hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande åtgärder. Du arbetar i team tillsammans med arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och undersköterska med rehabilitering och habilitering. Du behöver vara lyhörd för patientens behov, ha förmåga att skapa god kontakt och ha god förmåga till samarbete i team.

Utbildningen utgår från ett salutogent helhetsperspektiv vilket innebär att man försöker hitta och utveckla de faktorer som ligger till grund för och skapar god hälsa fysiskt, psykiskt och socialt. Värdegrunden är trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande. 

 

Längd:
40 veckor

Studietakt:
100%, distanskurs, fast schema och lärarledda lektioner.

Terminer:
HT 21: 16 augusti – 17 december

VT 22: 10 januari – 10 juni

Ansök senast:
18 juli, 2021

Efter sista ansökningsdagen har vi löpande antagning om det finns platser kvar.

Antagningsvillkor:
Behörighetskrav: svenska 2/svenska som andraspråk 2, engelska 5, matematik 1a/b/c, naturkunskap 1a1, samhällskunskap 1a1, religionskunskap 1, historia 1a1. Eller reell kompetens via arbetslivet. 

Bifoga betygskopior och ett personligt brev i din ansökan där du berättar om dig själv och varför du vill gå den här utbildningen.

Antagningsprocess:
Vi ringer upp dig för att gå igenom ansökan, betyg och personligt brev.

Efter det får du ett besked om antagning.

Studiestödsnivå:
Eftergymnasial nivå B1

Kostnader:
Litteraturkostnad: cirka 2000 kr per termin. Du ser till att införskaffa din litteratur själv inför varje delkurs.

Servicekostnad: 800 kr per termin.

Rese, kost- och logikostnad under APL i Spanien: 

Resa Arlanda-Alicante tur och retur cirka 5000 kronor per person.

Gemensamt boende i stort hus under fyra veckor cirka 4000 kronor per person.

Kostnader för självhushåll under fyra veckor cirka 4000 kronor per person.

Bidrag för resa och boende går att söka via CSN.

Övrigt:
Tillgång till egen dator med kamera, mikrofon och  internet är ett krav.

Kontaktpersoner:
Andreas Torndahl
Utbildningsledare
0611-55 85 22
070-183 70 60
andreas.torndahl@hfs.se

Åsa Sandberg
Kursansvarig
asa.sandberg@hfs.se

APL i Spanien

Tillsammans med företaget Cerca de ti Rehab AB och samarbetspartners genomför vi 4 veckor APL i Calpe Spanien med gemensamt boende och självhushåll.

Första veckan – kursen “se dig själv och se varandra med nya ögon”
Andra veckan – introduktion med personal på plats.
Tredje veckan – medverkar i pågående rehabiliteringsgrupper.
Fjärde veckan – medverkar i pågående rehabiliteringsgrupper.

Kursinnehåll

  • Vård och omsorg
  • Medicin
  • Hälsopedagogik
  • Hälsopsykologi – beteendevetenskap
  • Etik och människans livsvillkor
  • Människa – miljö
  • Rehabilitering – habilitering
  • Ergonomi
  • IT i vård och omsorg
  • APL i Calpe Spanien fyra veckor/ i Sverige en vecka.