Styrelse

Ordförande

Olof Frensborg, Härnösand
0611-141 74, 070-246 19 81
ofrensborg@gmail.com

Vice ordförande

Johan Frykland, Härnösand

Övriga ledamöter

Gunnar Hjelm, Hudiksvall
Henric Landestorp, Härnösand
Joel Jonsson, Vindeln
Mia Wålsten, Härnösand
Sara Semeraro, Härnösand

Adjungerade

Ola Bojestig, rektor
Annika de Mello, personalrepresentant
Björn Nordling, kommunstyrelsen
Jimmy Sundqvist, studeranderepresentant
Irena Walter-Iwanow, ekonomiansvarig