Logotyper och grafisk manual

Användning

Placering och frizon
Logotypen får placeras fritt men bör alltid omges av en frizon i alla riktningar, motsvarande höjden av det största H:et i logotypen.

Läsbarhet och kontrast
Använd i första hand den svarta logotypen. Vid mörkare bakgrunder används den vita. Välj den som ger bäst kontrast mot bakgrunden så att logotypen framträder tydligt.

Folkhögskolans logotyp

Högerklicka på länken och välj ”Spara mål/länk som…”

Håll alltid ner skifttangenten vid storleksförändring i program för ordbehandling eller layout (annars förvrängs proportionerna).

Utskrift på skrivare

Svart: hf_svart.jpg

Webbpublicering

Svart: hfs_logo_black.png
Vit: hfs_logo_white.png

Trycksaker

Svart: hf_svart.eps
Negativ: hf_neg.eps


Nya Varvets logotyp

Högerklicka på länken och välj ”Spara mål/länk som…”

Håll alltid ner skifttangenten vid storleksförändring i program för ordbehandling eller layout (annars förvrängs proportionerna).

Webbpublicering

nyavarvet_pms.gif (5 K)

Trycksaker

nyavarvet_cmyk.eps (1,2 MB)