Huvudman

Huvudman för Härnösands folkhögskola är Equmeniakyrkan och dess ungdomsorganisation Equmenia. Förutom denna skola ansvarar man också för Bromma folkhögskola, Karlskoga folkhögskola, Sjöviks folkhögskola och Södra Vätterbygdens folkhögskola.

Folkhögskolornas utgör en väsentlig del av kyrkans samhällsengagemang och de arbetar även inåt rörelsen. Med kristen tro som grund ska skolorna erbjuda en miljö för bildning och personlig utveckling. De ska vara tillgängliga för alla, hävda allas lika värde och aktivt ta ställning för demokratin.

Equmeniakyrkans bildarorganisationer har sina rötter i 1800-talets folkväckelse och folkrörelser. Bildningsverksamhet blev tidigt ett inslag i deras utveckling och man startade därför folkhögskolor.

Varje folkhögskola är en egen juridisk person med egen styrelse som tillsätter rektor och fastställer mål och verksamhetsplan. Vid tillsättande av rektor ska styrelsen samråda med huvudmännen. Huvudmannarörelserna bidrar med ideella insatser, t ex i styrelsearbetet, och har inga krav på avkastning.

Ideell förening

Härnösands folkhögskola är en ideell förening öppen för organisationer som som stöder föreningens syfte och ändamål. Medlemmar är Equmeniakyrkan, Equmenia, Ängekyrkan, Härnösand, Brunnskyrkans församling, Härnösand, Sollefteå missionsförsamling och Sundsvalls missionsförsamling. Ansökan om medlemskap görs till styrelsen och beslut tas på föreningens årsstämma.

Så här beskriver stadgarnas § 2 syfte och ändamål med skolan:

Utifrån kristen tro vill föreningen, som en av Equmeniakyrkans och Equmenias  folkhögskolor, ge möjlighet till bildning, utbildning och personlig utveckling samt motivera till engagemang i samhälle, ideell verksamhet och bearbetning av existentiella frågor. 

Föreningen ska förverkliga uppgiften i enlighet med statens förordning om statsbidrag till folkbildningen samt Equmeniakyrkans och Equmenias styrdokument för folkhögskoleverksamhet. Verksamheten ska bedrivas utan vinstintresse.

Equmeniakyrkan och Equmenia

2011 bildades en ny kyrka av Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. I maj 2013 antogs namnet Equmeniakyrkan. Kyrkans namn markerar samhörigheten med dess ungdomsförbund Equmenia. Bildarsamfundens ungdomsorganisationer ingick redan 2007 i en federation som då fick namnet Equmenia.

Equmeniakyrkans logga
Equmenias logga

Systerskolor

Vi har fyra systerskolor med samma huvudman.
Sjöviks folkhögskola (utanför Avesta)
Bromma folkhögskola
Karlskoga folkhögskola 
Södra Vätterbygdens folkhögskola (Jönköping)