Kontakttolk: Migrationstolkning

Fördjupningskurs för kontakttolkar: Migrationstolkning, mångkulturellt samhälle med fokus på religion.

Kursen ska ge tolken möjlighet att fördjupa sina kunskaper om det mångkulturella samhället med fokus på religion och särskild på frågor kring tolkning för konvertiter.

Kursfakta

Kurstid: Sammankomst 26-28 april 2019

Sista ansökningsdag: 
8 april 2019 (bindande anmälan).

Kostnader:
Reseersättning utgår för kostnader som överstiger 300 kr, max 2000 kr. Ersättning betalas ut efter avslutad kurs om deltagaren har varit närvarande 100% av studietiden. Logi i skolans gästhem och kost ingår.

Kostnader för studiematerial: Deltagare betalar 600 kr för studiematerial mot faktura.

Kontaktperson: 
Olga Lysova
0611-55 85 91
olga.lysova@hfs.se

Mål

Efter genomgången kurs ska tolken få specialiserade kunskaper i svenska språket avseende ordförråd: fraser gällande det mångkulturella samhället och specifika uttryck som förekommer i olika religioner. Tolken ska få kunskaper om tolkningen för konvertiter på uppdrag av Migrationsverket.

Målgrupp

Målgrupp för kursen är aktiva tolkar som har gått hela grundutbildningen till kontakttolk som står under tillsyn av MYH. För att delta i kursen ska sökande har gått minst 2 delkurser inom grundutbildningen.

Kursinnehåll

  • Sverige- ett multikulturellt och multireligiöst samhälle
  • Kulturkompetens, historiskt perspektiv på invandring i Sverige
  • Andra länders kulturer och religioner
  • Olika religioner/distansuppgift
  • Tolkning för konvertiter på Migrationsverket
  • Studiebesök till moské och till kyrkan
  • Språkhandledning på distans

Kursintyg

Kursbevis utfärdas till  deltidare som var närvarande på plats och aktivt deltagit i distansarbete.