Bild på barn på en lekplats

Teckenspråksutbildning för föräldrar (TUFF)

Utifrån rådande situation med Covid-19 så kommer vi tills vidare bedriva TUFF på distans.
Se våra kurstillfällen nedan!

Teckenspråksutbildning för föräldrar

TUFF är en teckenspråksutbildning för dig som har barn som för sin kommunikation är beroende av teckenspråk. Även du som likställs med förälder kan antas till utbildningen till exempel du som är gift eller sambo med en förälder. Utbildningen omfattar maximalt 240 timmar och är kostnadsfri.

Kursfakta

TUFF-kurser: 
Läser mer nedan om:
TUFF-kurser på distans
TUFF-läger (distans)
SommarTUFF
TUFF-kurser HT 2020

Studiestödsnivå (CSN):
Du har möjlighet att få ersättning från CSN för förlorad arbetsinkomst eller annat inkomstbortfall. Resa till och från utbildningsorten (en resa per utbildningstillfälle) betalas även av CSN. Vi vägleder dig i ansökan och tillhandahåller särskild rekvisitionsblankett som skickas in till CSN.

Kostnader:
Utbildningen är avgiftsfri. Vid behov ordnas kostnadsfritt boende men du betalar måltiderna. Kostnadsfri barntillsyn erbjuds för barn och syskon.
Sker kursen på Härnösands folkhögskola debiteras en kostnad efter kurstillfället för förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika per barn och förälder. Barnpriser gäller upp till 12 år.

Antagningsvillkor:
TUFF bygger på att du har fått den utbildning i teckenspråk som ges av landstingen enligt §3b Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Du bör kunna handalfabetet samt använda och förstå teckenspråk i enkel kommunikation.

Kontaktperson:
Katarina Lagergren
katarina.lagergren@hfs.se

Du kan också kontakta hörselpedagog eller kurator på landstingets hörselvård.

TUFF-kurser HT 2020

Vi hoppas på att kunna fortsätta med vår ambulerande TUFF-verksamhet, där vi reser ut till städer som är närmre er. Vid anordnande av TUFF-träffar på annan ort än Härnösand så kommer dessa träffar bestå av: teckenspråkig personal som arbetar inom undervisningen för föräldrarna och barnomsorgspersonal som ansvarar över barnomsorgen.

TUFF-träffarna planeras att äga rum:

V. 39
Kurstid: 26 – 27 sep
Studieort: Umeå
Senast anmälan: 9 september
Info: Möjlighet till uppkoppling för de som ej vill befinna
sig på plats, boende kan ordnas och barnomsorg kommer att finnas. Total kurstid: 12 h.


V. 41
Kurstid: 10 – 11 okt
Studieort: Sundsvall
Senast anmälan: 23 september
Info: Möjlighet till uppkoppling för de som ej vill befinna
sig på plats, boende kan ordnas och barnomsorg kommer att finnas. Total kurstid: 12 h

V. 42
Kurstid: 17 – 18 okt
Studieort: Umeå
Senast anmälan: 30 september
Info: Möjlighet till uppkoppling för de som ej vill befinna
sig på plats, boende kan ordnas och barnomsorg kommer att finnas. Total kurstid: 12 h

V. 44
Kurstid: 26 – 31 okt
Studieort: Härnösand
Senast anmälan: 30 september
Info: TUFF-höstvecka på Härnösands folkhögskola. Boende kan bokas på
skolan, barnomsorg och syskonutbildning kommer att anordnas. Total kurstid: 30 h.

V. 47
Kurstid: 21 – 22 nov
Studieort: Härnösand
Senast anmälan: 4 november
Info: Möjlighet till uppkoppling för de som ej vill befinna
sig på plats, boende kan ordnas och barnomsorg kommer att finnas. Total kurstid: 12 h

V. 49
Kurstid: 5 – 6 dec
Studieort: Sundsvall
Senast anmälan: 18 nov
Info: Möjlighet till uppkoppling för de som ej vill befinna
sig på plats, boende kan ordnas och barnomsorg kommer att finnas. Total kurstid: 12 h

TUFF-undervisning på distans:

Vid distansundervisningen sker uppkopplingen via Meet. Du kopplar upp dig via en länk som skickas till din mejladress. När du anmäler dig till en TUFF-träff så meddelar du vilket av passen du vill delta i, antingen förmiddag eller eftermiddag, under de två kursdagarna.

En kursträff består av totalt 4 TUFF-timmar/person på 2 dagar. Vi kan max ta emot 5 stycken deltagare per grupp (förmiddag 5 st och eftermiddag 5 st). 

Genom att dela upp en dag på förmiddagspass och på eftermiddagspass, så skapas möjlighet att båda föräldrarna får möjlighet att delta i TUFF-undervisningen vid varsitt pass. 

Kurstid: 3 juni – 26 juli
Studieord: Distans via digitala träffar.
Förmiddagspass: Lektion 1: 9.30 – 10.30, rast: 10.30 – 10.50, lektion 2: 10.50 – 11.50
Eftermiddagspass: Lektion 1: 12.30 – 13.30, rast: 13.30 – 13.50, lektion 2: 13.50 – 14.50
Datum för de digitala träffarna:
3 – 4 juni          Siffertecken och fritidstermer
13 – 14 juni      Yrkestecken och beskrivning
17 – 18 juni      Sjukvård
26 – 27 juni      Vardagstecken och orala komponenter

1 – 2 juli           Siffertecken och fritidstermer
11 – 12 juli       Yrkestecken och beskrivning
15 – 16 juli       Sjukvård
25 – 26 juli       Vardagstecken och orala komponenter

SommarTUFF

V. 26
Inställt pga Covid-19.

V. 32
Kurstid: 3 – 7 aug.
Studieort: Härnösands folkhögskola.
Senast anmälan: 16 juli.
Vi håller tummarna för att denna sommarvecka kan bli av, på plats på Härnösands folkhögskola.

V. 35
Kurstid: 29 – 30 aug
Studieort: Östersund
Senast anmälan: 7 aug

V. 39
Kurstid: 26 – 27 sep
Studieort: Skellefteå
Senast anmälan: 3 sep

V. 41
Kurstid: 10 – 11 okt
Studieort: Luleå
Senast anmälan: 17 sep

V. 43
Kurstid: 24 – 25 okt
Studieort: Umeå
Senast anmälan: 1 okt

V. 47
Kurstid: 21 – 22 nov
Studieort: Härnösand
Senast anmälan: 29 okt

V. 49
Kurstid: 5 – 6 dec
Studieort: Sundsvall
Senast anmälan: 12 nov

Ansökan och antagning

Ansökan till utbildningen skickas till Härnösands folkhögskola. Bifoga kopia på kursintyg eller motsvarande från landstingets hörselvård som visar att du gått den introduktionsutbildning i teckenspråk som erbjuds inom ramen för landstingets habilitering. Besked om antagning lämnas skriftligt.

Mål

Utbildningen ska ge föräldrar förutsättningar att utveckla förmåga att…

  • tillgodogöra sig svenskt teckenspråk och olika slags teckenspråkiga texter
  • formulera sig och kommunicera på svenskt teckenspråk
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer i svenskt teckenspråk
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd på svenskt teckenspråk
  • anpassa språket efter olika sammanhang
  • reflektera över dövas, dövblindas och andra teckenspråkigas livsvillkor

Utbildningsplan, samordning m m

  • Utbildningsplanen bygger på den ramkursplan som Statens skolverk har tagit fram.
  • Centrala studiestödsnämnden (CSN) handlägger ersättning för resekostnader och inkomstbortfall.
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) utvärderar utbildningen.
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) samordnar och administrerar statsbidraget till utbildningsanordnarna.

Över hela landet

TUFF omfattar totalt 240 timmar och finns över hela landet hos olika utbildningsanordnare. Upplägget ser olika ut på olika skolor, därmed har du möjlighet att genomföra TUFF-utbildningen på den skola som har det upplägg som passar familjens behov bäst. Det är även möjligt att byta utbildningsanordnare under utbildningens gång.

Bild: Elton & Josefin av Ola Lindberg (CC BY-NC-SA)